Ponad 40 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi zachodniopomorskiej policji. Dziś podczas uroczystości na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie złożyli ślubowanie służenia ojczyźnie i społeczeństwu.

W sumie wraz z początkiem lipca do zachodniopomorskiej policji przyjęto 43 nowych policjantów, wśród których znalazło się 6 kobiet.

Dzisiaj w obecności szefa zachodniopomorskiego garnizonu oraz komendantów z rodzimych jednostek nowi funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty i złożyli ślubowanie. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Piotr Ostrowski w krótkim wystąpieniu podkreślał, że praca jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych, ale również dla ich rodzin. Pogratulował kandydatom i życzył sukcesów i wytrwałości podczas służby.

W uroczystości ślubowania uczestniczył także Wicewojewoda Zachodniopomorski Marek Subocz oraz rodziny nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Nowi policjanci odbędą teraz kilkumiesięczne szkolenie. Następnie podejmą pracę w kilkunastu jednostkach policji zachodniopomorskiego garnizonu. Do Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie dołączy łącznie 9 funkcjonariuszy.