Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz ufundował nagrodę literacką dla twórców związanych z Pomorzem Zachodnim. Laureat „Jantara” otrzyma statuetkę oraz gratyfikację finansową w wysokości 10 tys. zł. Zwycięzców poznamy jesienią, ale już można zgłaszać kandydatów.

– Pomorze Zachodnie będzie miało swoją nagrodę literacką. To efekt wielu lat starań, rozmyślań i dyskusji. Świat twórców literatury nie miał swojego wyróżnienia, stąd decyzja, abyśmy już od przyszłego roku mogli wypełnić tę próżnię – mówił marszałek Olgierd Geblewicz podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Nagroda literacka „Jantar” przyznawana będzie corocznie za książki wydane w roku poprzedzającym, napisane przez autorów mieszkających na Pomorzu Zachodnim lub z nim związanych. Obejmie pozycje bez podziałów gatunkowych: tomy prozy, poezji, reportażu, biografii, esej i szeroko rozumianą humanistykę o walorach literackich.

– To dla mnie duże święto – podkreślał Lucjan Bąbolewski, dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, która będzie organizatorem konkursu. Zgłoszenia mogą nadsyłać sami autorzy, wydawcy, biblioteki regionalne i lokalne oraz instytucje kultury. Nabór potrwa do końca lutego 2020 roku.

– Będzie to okazja do rozpoznania środowisk humanistycznych na Pomorzu Zachodnim i tego, co publikują. A ukazują się bardzo ciekawe książki i na bardzo wysokim poziomie – zaznaczył Bogdan Twardochleb, członek komitetu organizacyjnego nagrody, publicysta „Kuriera Szczecińskiego”.

Werdykt ogłaszany będzie jesienią każdego roku, a nagroda wręczana ma być podczas kolejnych edycji Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”. Wybór laureata będzie zadaniem pięcioosobowego jury, w którego skład wejdą literaturoznawcy, krytycy, przedstawiciele świata mediów:

Halina Lizińczyk – redaktor rozgłośni Polskiego Radia w Szczecinie, długoletnia szefowa redakcji literackiej Polskiego Radia w Szczecinie, autorka wielu recenzji i szkiców literackich publikowanych na łamach prasy. Obecnie na emeryturze, lecz aktywna zawodowo.

Anna Łozowska-Patynowska – doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, stopień naukowy otrzymała na Uniwersytecie Gdańskim, autorka publikacji, związanych z polską literaturą współczesną, mieszka w okolicach Kołobrzegu.

Piotr Krupiński – dr hab. nauk humanistycznych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie literaturoznawstwa, laureat Zachodniopomorskiego Nobla za monografię literacką.

Tomasz Mizerkiewicz – prof. dr hab., pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, badacz literatury polskiej XX i XXI wieku, krytyk literacki komentujący współczesną, polską literaturę.

Leszek Szaruga – prof. dr hab., od lat związany ze Szczecinem, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, dziś na Uniwersytecie Warszawskim, ceniony krytyk literacki, prozaik, poeta i tłumacz.

Przed organizatorami „Jantara” jeszcze stworzenie oprawy graficznej oraz projektu statuetki.