Trwają roboty wykończeniowe nawierzchni drogowych oraz elementów oznakowania pionowego i poziomego na obu remontowanych odcinkach ulicy Drozdowej. To oznacza zbliżający się finał prac.

Prace prowadzone są na dwóch odcinkach ul. Drozdowej - od skrzyżowania z ulica Wronią do skrzyżowania z ulica Żyzną oraz od skrzyżowania z ulica Żyzną do skrzyżowania z ulica Szeroką.

Jak informuje Hanna Pieczyńska z ZDiTM, wykonawca wykonał już nawierzchnie jezdni i chodników, kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Dodatkowo usunięte zostały kolizje z sieciami teletechnicznymi.

Pozostało jeszcze przygotowanie oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, wykonanie urządzeń BRD i małej architektury oraz odhumusowanie (usunięcie warstwy ziemi roślinnej do głębokości ok. 15-30 cm - przyp. red) skarp i poboczy wraz z obsianiem ich trawą.

Przypominamy, że zakres robót budowlanych w ramach zadania obejmuje odcinek o długości około 580 m — od skrzyżowania z ulicą Wronią do skrzyżowania z ulica Żyzną. Tu pojawiła się droga o szerokości 5,5 m wraz z obustronnymi chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej. Druga część to fragment około 160 m — od skrzyżowania z ulica Żyzną do skrzyżowania z ulica Szeroką. W tym wypadku wykonawca wybudował z kostki betonowej ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5 m. W ramach zadania została także przebudowana sieć wodno-kanalizacyjna, elektroenergetyczna, teletechniczna. Pojawiło się również nowe oświetlenie.

Zadanie realizowane jest przez dwóch zamawiających — ZDiTM oraz ZWiK. Wykonawca, firma KRISTONE Krystian Suda podpisał umowną na kwotę 3 567 188,37 zł brutto.