Na początku walczyli o zwiększenie powierzchni terenu zielonego i zmniejszenie terenu dla dewelopera. Teraz mieszkańcy osiedla Arkońskie-Niemierzyn apelują o zmianę lokalizacji nowego miejsca odpoczynku i rekreacji, które ma powstać na części dawnego stadionu Czarnych. „Nie zgadzamy się, aby te 25 procent dla społeczeństwa zostało zlokalizowane przy stacji benzynowej” – podkreśla Andrzej Radziwinowicz.

 

Obecnym właścicielem boiska po stadionie Czarnych przy ul. Chopina jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, który od kilku lat próbuje sprzedać teren. Przypomnijmy, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza w tym miejscu funkcje sportu i rekreacji. Natomiast w nowym projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wprowadzono zapisy wskazujące, iż 25 procent tego terenu ma w przyszłości zostać przeznaczone pod sport i rekreację, a pozostałe 75 procent – dla zabudowy mieszkaniowej. Mieszkańcy nie zgadzali się na to.

„Utraci sportowe przeznaczenie”

– Jesteśmy o krok od uchwalenia nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wygląda na to, że teren po byłym stadionie Czarnych przy ulicy Chopina w większej części utraci swoje sportowe przeznaczenie – informuje radny osiedla Arkońskie-Niemierzyn oraz członek partii Zieloni Andrzej Radziwinowicz. – Podczas spotkania Komisji Skarg i Petycji Rady Miasta Szczecin negocjowaliśmy z miastem nasze postulaty.

Wśród postulatów społecznicy wymienili m.in. zwiększenie do 35 procent terenu przeznaczonego pod sport i rekreację oraz zmianę jego lokalizacji.

Plac zabaw, wybieg dla psów, siłownia

– Wygląda na to, że finalnie pozostaniemy przy pierwotnie zakładanych 25 procentach. Niestety, to o wiele mniej niż 100 procent, ale zawsze więcej niż 0 procent. I z tego należy się cieszyć – dodaje radny Radziwinowicz.

Jak informuje Andrzej Radziwinowicz, w ramach tych zmian ZUT zagospodaruje zielony teren i odda miastu na własność. Według planów ma tam powstać m.in. boisko wielofunkcyjne, wybieg dla psów, plac zabaw, siłownia plenerowa. Teren ma być otwarty dla wszystkich mieszkańców. Jest jednak pewne „ale”.

ZUT proponuje szczegółową koncepcję

Na spotkaniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego z Radą Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, uczelnia przedstawiła radnym bardzo szczegółową „koncepcję zagospodarowania działki 1/6 zlokalizowanej przy ul. F. Chopina 14 w Szczecinie”. Koncepcja przygotowana przez pracownię Bogdanowicz Chmielewska Architekci zakłada „duży kontrast wysokości zabudowy” i „różne typy zabudowy”. Dodatkowo w planach pojawia się dość szczegółowy opis zabudowy mieszkaniowej.

„Zaprojektowane mieszkania w większości są trzy-, cztero-pokojowe. Do każdego mieszkania przypisany jest zielony taras, przedogródek lub loggia” – czytamy. We wstępnej koncepcji wjazd na osiedle mieszkaniowe jest z ulic Chopina, Sportowej oraz Łabędziej. Zaplanowano także miejsca parkingowe podziemne.

Przypomnijmy jednak, że obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza na terenie dawnego stadionu Czarnych funkcję sportu i rekreacji. Warto dodać, że ani miejscowy plan, ani studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie określają aż tak szczegółowo warunków zabudowy. Skąd więc pewność, że przyszły właściciel działki zrealizuje projekt architektoniczny na podstawie koncepcji, którą przedstawił Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny?

Odpoczywanie w oparach benzyny?

Koncepcja przygotowana na zlecenie uczelni zakłada, że teren zielony ma znaleźć się w pobliżu stacji benzynowej.

– Nie zgadzamy się, aby te 25 procent dla społeczeństwa zostało zlokalizowane przy stacji benzynowej – podkreśla Andrzej Radziwinowicz. – Nie chcemy odpoczywać i grać w piłkę w oparach benzyny.

Radny osiedla Arkońskie-Niemierzyn podkreśla, że „teren ma być zapłatą dla społeczności lokalnej za zmianę funkcji, a nie buforem odgradzającym nową zabudowę mieszkaniową od stacji benzynowej”.

Mieszkańcy oraz społecznicy apelują, aby sport i rekreacja zostały zlokalizowane od ul. Łabędziej lub Sportowej.

– Ten teren ma łączyć „stare” osiedle z nowym. Ma stać się łącznikiem integrującym starych mieszkańców z nowymi sąsiadami. Ten teren ma być dla wszystkich! Dlatego tak ważna jest zmiana jego lokalizacji – apeluje Andrzej Radziwinowicz.

„Ludzie walczą o to, aby nie wszystko zostało oddane deweloperowi”

Działania mieszkańców i społeczników odbiły się szerokim echem. Ostatnio temat został wywołany przy okazji rozmowy muzycznych ambasadorów Szczecina. Duet Łona i Webber zostali zapytani o spostrzeżenia na temat Szczecina.

– Cieszą mnie inicjatywy osiedla Arkońskie-Niemierzyn związane ze stadionem Czarnych. Ludzie walczą o to, aby nie wszystko zostało oddane deweloperowi pod kątem kolejnych budowli. Chcą, żeby dbać o tereny zielone, które są olbrzymim atutem naszego miasta. Bardzo cieszą mnie oddolne inicjatywy, kiedy ludzie aktywują się w społecznych sprawach. To tworzy tkankę miasta – mówił Andrzej "Webber" Mikosz.