Idąc za przykładem innych miast, szczecińscy aktywiści i społecznicy, stworzyli Szczeciński Ruch Miejski, który wystawi swoich przedstawicieli w wyborach do Rady Miasta. Wkrótce ogłoszą również swojego kandydata na prezydenta Szczecina.

Szczeciński Ruch Miejski współtworzą osoby znane z wielu oddolnych inicjatyw i akcji. Podczas pierwszej konferencji prasowej o głównych założeniach tego projektu opowiadali m.in.: Piotr Czypicki, prezes Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina (SENS), Helena Freino, urbanistka i architekt oraz Maciej Sikorski, radny osiedla Śródmieście-Zachód.

- Ruchy miejskie zdobywają w Polsce coraz większą popularność i coraz większe wpływy. Brak niezależności lokalnych polityków, nie zawsze podejmujących najlepsze dla miasta decyzje. bariery administracyjne, a także brak dialogu społecznego z prawdziwego zdarzenia, zmuszają mieszkańców, aby wziąć sprawy w swoje ręce. Jesteśmy pewni, że to jedyna możliwość, aby nasze wspaniałe miasto skierować na właściwe tory – mówił Piotr Czypicki.

Założenia programowe

Wśród głównych założeń programowych przedstawiciele Szczecińskiego Ruchu Miejskiego wymieniali jawność i transparentność lokalnej polityki, współudział mieszkańców w zarządzaniu miastem, tworzenie atrakcyjnej alternatywy dla samochodów w mieście, uporządkowanie ulic i działania rewitalizacyjne. 

- Dla nas rewitalizacja jest priorytetem, elementem spójnej, całościowej wizji miasta. Chcemy przeprowadzić ją kompleksowo, skorelowaną z wszystkimi ważnymi politykami miasta – tłumaczyła Helena Freino. - Nie zgadzamy się na model rewitalizacji jaki przez lata proponuje miasto. To są pozorowane działania, polegające w zasadCzie na przebudowie infrastruktury. Bez skupienia się na sferze społecznej, czyli mieszkańcach, nie uzyskamy najważniejszego celu rewitalizacji, jakim jest poprawienie jakości życia ludzi.

Szczecińscy aktywiści chcą m.in. starać się, aby Szczecin walczył o tytuł Zielonej Stolicy Europy w konkursie prowadzonym przez Komisję Europejską. Starały się już o to inne polskie miasta, ale nigdy nie dotarły do finału. W konkursie honorowane są niejscowości, w których wprowadzane są proekologiczne rozwiązania.

Wybory do Rady Miasta i na prezydenta

Powstanie Szczecińskiego Ruchu Miejskiego ogłoszono w Światowy Dzień Wyborów. W lutym ma zostać ogłoszony kandydat tego środowiska na prezydenta Szczecina. Już teraz wiadomo, że Ruch będzie chciał wystawić swoich kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych w wyborach do Rady Miasta. Do terminu wyborów zostało jednak już tylko dziewięć miesięcy. Na razie wokół tej inicjatywy skupiło się ok. 40 osób.

- Nie jest to grupa zamknięta. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do dołączenia do nas, współtworzenia Szczecińskiego Ruchu Miejskiego i konsultowania jego programu. Chcielibyśmy, żeby była to grupa, która integruje i łączy wiele środowisk – podkreślał Piotr Czypicki. 

W niedzielę (godz. 18, restauracja Marshal food przy ul. Rayskiego) odbędzie się pierwsza otwarta debata organizowana przez Szczeciński Ruch Miejski. Dyskusja ma dotyczyć problemów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i lokalizacji masztu Maciejewicza.