Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-Wszystkich Świętych”. „Od lat zabiegałem o to, aby na działce za przejściem podziemnym była zieleń lub teren rekreacyjny. Po latach jest kompromis”, informuje Andrzej Radziwinowicz, radny osiedla Arkońskie-Niemierzyn oraz członek partii Zieloni. „Nie ma mowy o żadnych osiedlowych drapaczach chmur”.

 

Przypomnijmy, że pod koniec lutego radni ujawnili projekt 18-kondygnacyjnego wieżowca, który miałby powstać przy ulicy Wszystkich Świętych 70 w Szczecinie. Wszyscy radni byli zgodni, że taka inwestycja nie może powstać w tym miejscu. Podczas sesji jednogłośnie zagłosowali za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-Wszystkich Świętych”.

Nie będzie drapaczy chmur

Teraz projekt dokumentu, wyczekiwanego przez wielu mieszkańców, został wyłożony do publicznego wglądu. Jeśli radni zagłosują „za”, to zabudowa mieszkaniowa i usługowa będzie możliwa maksymalnie do 4 kondygnacji nadziemnych. Natomiast na terenie za przejściem podziemnym zostanie urządzona zieleń z nastawieniem na błękitno-zieloną infrastrukturę.

„To rozwiązanie, które ma pomóc w prawidłowej retencji wody w okolicy”, wyjaśnia Andrzej Radziwinowicz. Ustalony został również współczynnik miejsc postojowych, który wyniesie m.in. 1,7 miejsca na lokal mieszkalny.

Więcej terenu zielonego

„Cieszę się, że nasz sprzeciw (mieszkańców - red.) doprowadził do szybkiego opracowania projektu mpzp dla ul. Wszystkich Świętych”, pisze radny osiedla Arkońskie-Niemierzyn Andrzej Radziwinowicz. „Od lat zabiegałem o to, aby na działce za przejściem podziemnym była zieleń lub teren rekreacyjny”.

Radny osiedla Arkońskie-Niemierzyn nie kryje swojego zadowolenia, bowiem po latach udało się wypracować kompromis. „Tylko 1/3 działki pójdzie na sprzedaż pod deweloperkę, a ok 2/3 terenu stanie się oficjalnie terenem zielonym”, informuje.

W planach ogród deszczowy

Andrzej Radziwinowicz będzie zabiegać o to, aby w tym miejscu powstał sztandarowy ogród deszczowy, „który będzie punktem zwrotnym w myśleniu o przestrzeni miejskiej w kontekście potrzeby prawidłowej retencji wód opadowych”.

Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać do 19 października br. – na piśmie (adres: Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin) lub w formie elektronicznej (na adres bppm.um.szczecin.pl albo za pomocą platformy ePUAP). Natomiast publiczna dyskusja odbędzie się w czwartek (16 bm.) o godz. 13 w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w sali P04.