To już XV edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecina dla studentów i doktorantów. Wnioski będą przyjmowane tylko do 10 października.

Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: tysiąc zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1,2 tys. zł – w drugim i 1,4 tys. zł – w trzecim. Z kolei doktoranci mogą otrzymać 3 tys. zł brutto miesięcznie.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża) do wtorku, 10 października, do godz. 15:00. Więcej informacji tutaj

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina funkcjonuje od października 2010 roku. Jego celem jest wspieranie najzdolniejszych oraz zatrzymanie ich w naszym mieście, by w przyszłości kontynuowali tutaj naukę i pracę.