Spalarnia śmieci na Ostrowie Grabowskim jest zdaniem wykonawcy gotowa do eksploatacji. Budowa EcoGeneratora kosztowała 711 mln zł. Rocznie przetwarzane tam będzie 150 tys. ton odpadów komunalnych, zapewniając prąd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań.

28 grudnia wykonawca instalacji – włoska Termomeccanica Ecologia – ogłosił zakończenie prac. Teraz przeprowadzane są odbiory końcowe. Dokonuje ich komisja złożona z pracowników Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (spółka miejska) i Inżyniera Kontraktu.

- Komisja przeanalizuje dostarczoną przez wykonawcę dokumentację i sprawdzi w praktyce, czy instalacja jest sprawna – tłumaczy Wojciech Jachim, rzecznik prasowy ZUO. - Jeśli komisja odbiorowa nie stwierdzi tzw. usterek limitujących (czyli uniemożliwiających działanie zakładu), Inżynier Kontraktu zgodnie z umową zawartą w listopadzie ub. r. między ZUO a TM.E. (Termomeccanica Ecologia) wystawi świadectwo przejęcia EcoGeneratora z datą zgłoszenia zakończenia prac (28 grudnia 2018).

Budowa nowoczesnej spalarni musiała zostać zakończona jeszcze w tym roku, żeby miasto nie straciło unijnego dofinansowania. A z puli Funduszu Spójności UE pochodziło aż 279 mln zł. Pozostałe najważniejsze źródła finansowania to: obligacje Banku Pekao SA (327 mln zł) i środki własne ZUO (60 mln zł).

Według pierwotnych planów EcoGenerator miał być gotowy już w listopadzie 2016 roku. Wcześniej jednak z placu budowy zszedł pierwszy wykonawca – Mostostal Warszawa. Budowę dokończyła włoska firma Termomeccanica Ecologia.

Zobacz też:

Pętla autobusowa przy ul. Turkusowej jest gotowa [foto]