Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę, który zaktualizuje projekt drugiego etapu obwodnicy Warzymic i Przecławia. Chodzi o ok. 2-kilometrowy fragment od Siadła Górnego do węzła Szczecin Zachód na A6,

 

W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta. Konsorcjum firm: Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” ze Szczecina oraz OPTEM Spółka z o.o. z Gdańska wyceniło swoją pracę na 1,5 mln zł. Propozycja ta mieści się w budżecie przygotowanym przez GDDKiA (1,8 mln zł) i po analizie została zaakceptowana.

Wykonawca zaktualizuje projekt budowlany drugiego etapu obwodnicy, dostosowując go do nowych założeń, związanych z planami budowy w przyszłości przedłużenia tej trasy w postaci obwodnicy Kołbaskowa. Przygotuje też projekty wykonawcze oraz uzyska niezbędne decyzje (m.in. ZRID).

Na bardziej zaawansowanym etapie jest przygotowanie do realizacji pierwszego etapu obwodnicy Warzymic i Przecławia, czyli nowej drogi od ronda Hakena do okolic Siadła Górnego (ok. 4 km). W tym przypadku na rozstrzygnięcie czeka przetarg na wykonawcę prac budowlanych. Zgłosiło się 6 firm, najniższa jest propozycja spółki Budimex z Warszawy – 85,9 mln zł.

Oddanie do użytku I etapu planowane jest w pierwszej połowie 2023 roku. Na wykonanie II etapu trzeba będzie poczekać do połowy 2025 roku.

Według początkowych planów, inwestycja ta miała być zrealizowana w jednym etapie. Całą obwodnicę miał zaprojektować i wybudować Energopol. Ze względu na poważne problemy finansowe nie zrealizował jednak zamówienia.