Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące zmian na placu Orła Białego i w jego otoczeniu. Miasto za pomocą ankiety elektronicznej w internecie i tradycyjnych ankiet papierowych, chce dowiedzieć się jak mieszkańcy widzą przyszłość tego miejsca.

Ankieta znajduje się na stronie http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/chapter_116216.asp. Formularze w wersji papierowej  dostępne są w budynku Akademii Sztuki przy placu Orła Białego 2 oraz w siedzibie Rady Osiedla Stare Miasto przy ulicy Mariackiej 4. Konsultacje w formie badania opinii mieszkańców potrwają do 16 marca. Informacje o ich wynikach zostaną zaprezentowane najpóźniej 30 dni po tym terminie.

Najważniejsze pytanie w ankiecie dotyczy funkcji jaką powinien pełnić plac Orła Białego. Do wyboru jest 10 opcji. Funkcja śródmiejskiej przestrzeni publicznej realizującej różne funkcje centrotwórcze; miejsca spotkań oraz organizacji imprez i wydarzeń okolicznościowych; usługowa związana z handlem; usługowa związana z gastronomią; usługowa związana z edukacją, usługowa związana m.in. z bankowością i administracją, miejsca wypoczynku i rekreacji; parkingu; dotychczasowa lub inna funkcja, którą ankietowany może sam dopisać.

Magistrat pyta również mieszkańców, czy ich zdaniem plac Orła Białego jest dobrze skomunikowany z resztą miasta. Czy ruch samochodowy powinien zostać zachowany w obecnej formie, czy może należy go ograniczyć. Ankietowani mogą wyrazić także swoją opinie co do zieleni w tym miejscu.

Propozycje, uwagi i opinie mieszkańców mają służyć w przyszłości zmodernizowaniu oraz poprawieniu funkcjonalności placu Orła Białego i jego otoczenia

Ostatnia, szeroko dyskutowana, koncepcja zagospodarowania tego miejsca pojawiła się w w 2011 roku. Wizualizacje z betonowym placem i kolejną fontanną umiejscowioną niedaleko istniejącej zabytkowej, były jednak powszechnie krytykowane.