Jak kiedyś wyglądały znane wszystkim szczecinianom miejsca? A co na zawsze zniknęło z krajobrazu miasta? To tylko część pytań, na które odpowiedzi można znaleźć przeglądając nowy serwis internetowy Muzeum Narodowego w Szczecinie – „Szczecin na dawnej fotografii”.

Znajdziemy tam kilkaset zdjęć przedwojennego Szczecina ze zbiorów Muzeum Narodowego. Pochodzą one z dwóch wydawnictw: „Szczecin na dawnej fotografii” oraz „Szczecin z daleka i bliska”. Nakład obu książek jest wyczerpany, więc nowi czytelnicy ich zawartość mogą obejrzeć tylko w internecie.

Wszystkie zdjęcia są opisane. Można przyjrzeć się jak niemiecki Stettin wyglądał z lotu ptaka. Zobaczyć jak gęsto była kiedyś zabudowana Łasztownia. Porównać dwie boginie - Sedinę i Amfitrytę – których szczecińskie rzeźby już nie istnieją.

Serwis uzupełniają indeks nazw ulic z ich przedwojennymi odpowiednikami oraz mapa Starego Miasta.

W przyszłości Muzeum Narodowe planuje uruchomić kolejny serwis poświęcony Wystawie Zachodniopomorskich Kolei Dojazdowych w Gryficach.

Serwis dostępny jest pod adresem: http://dawnafotografia.muzeum.szczecin.pl/