Prace budowlane na Gontynce trwają od 12 miesięcy. Inwestor – miejska spółka Fabryka Wody – przygotował liczbowe podsumowanie wykonanych robót.

 

Z charakterystycznych elementów dawnego kąpieliska Gontynka pozostała tylko aleja lipowa, która zostanie zachowana i będzie prowadzić do głównego wejścia do Fabryki Wody. Składać będą się na nią dwa powstające budynki: hala basenowa aquaparku i edukatorium. Na jakim etapie jest ich budowa?

– Wyższy na razie jest obiekt, w którym znajdzie się przyszłe centrum edukacyjne. Tempo prac i ruch na całej budowie mogą robić wrażenie. Przewinęły się przez nią setki ludzi i masa sprzętu. W toku realizowanych do tej pory prac, Wykonawca korzystał z 6 żurawi wieżowych, a w czasie największej kumulacji robót, na budowie pracowało jednocześnie nawet 12 koparek i 20 wywrotek – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy spółki Fabryka Wody.

Całość wykonanych już prac podsumowano w liczbach obrazujących skalę inwestycji:

- wyburzono fundamenty po starych obiektach Gontynki oraz starą nieckę basenową – łącznie ok 1000 m3 betonu,

- usunięto 129 drewnianych pali, na których wsparta była stara niecka basenowa,

- wykopano i wywieziono ok 80 000 m3 gruntu,

- wykonano ok. 30 000 m2 platform roboczych pod palowanie oraz pod tymczasowe drogi,

- wykonano nasypy budowlane i zasypki z piasku w ilości ok 6 500 m3,

- wykonano 334 mb ścianki szczelnej z grodzic stalowych na głębokość 15 m o łącznej powierzchni 5 000 m2,

- wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną Soilcrete o grubości 70 cm i powierzchni 7 350 m2 na głębokości 13 m,

- wykonano 334 mb oczepu stalowego z 92 sztuk mikropali kotwiących, o długości 20 m każdy i łącznej długości 1 840 mb,

- wykonano 1 115 sztuk betonowych pali SDP, o średnicy 40 cm i łącznej długości 10,6 km,

- wylano 13 200 m3 betonu,

- wykonano zbrojenie konstrukcji żelbetowych ze stali zbrojeniowej o masie 1 100 ton,

- wykonano ok 2 500 m3 wykopów i nasypów pod parking,

- zlikwidowano 1,2 km starych kabli SN i wykonano ponad 3 km nowych kabli SN pod docelowe zasilanie obiektu,

- wykonano 0,5 km sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia terenu,

- wykonano 300 mb kanalizacji teletechnicznej,

- wykonano 1 km tras tranzytu kablowego z koryt w budynku edukatorium,

- wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej,

- wykonano zbiornik retencyjny,

- wykonano przyłącze wodociągowe,

- wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ilości 30 studni i łącznie 650 mb rur,

- wykonano sieć kanalizacji deszczowej w ilości 55 studni i łącznie 1 150 mb rur,

- wykonano sieć instalacji wodociągowej w ilości 490 mb rur,

- wykonano instalację podposadzkową sanitarną w budynku edukatorium i budynku basenowym w ilości 30 studni i łącznie 1 280 mb rur.

– W planach jest zakończenie prac przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowej budynku edukatorium. Jeszcze w tym roku powinien się rozpocząć montaż konstrukcji stalowej świetlika (cząsteczki wody), która zwieńczy cały budynek. Do góry piąć się będzie budynek basenowy, na którym wykonywane będą kolejne elementy konstrukcji z żelbetów. Zmianie zacznie ulegać zagospodarowanie terenu. Kontynuowane będą prace przy budowie dróg zewnętrznych i parkingu – dodaje Piotr Zieliński.

Fabryka Wody ma być gotowa w 2022 r. Budowa całego kompleksu kosztować będzie blisko 350 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm w składzie: ALSTAL Grupa Budowlana sp. z o.o. sp.k. i ALSTAL Real Estate sp. z o.o.

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody

AUTOR ZDJĘCIA: Fabryka Wody