Prezydent Szczecina wyraził zgodę na ujednolicenie terminów użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Modrej 90, 90a-d.

Warunkiem zgody jest zapłata przed podpisaniem aktu notarialnego przez użytkownika wieczystego („Osiedle Modra” Spółka z.o.o.) kwoty utraconych korzyści, stosownie do udziałów stanowiących część mieszkalną nieruchomości.

 Przychylając się do wniosku Prezydent miał na uwadze dobro mieszkańców, którzy wykupili mieszkania, natomiast sąd odmówił im założenia księgi wieczystej.

Osiedle postawiła firma deweloperska, Modra, która jest wieczystym użytkownikiem ziemi, należącej do Gminy.

Po nabyciu lokalu przez mieszkańców sąd nie wydał zgody na założenie ksiąg wieczystych, ponieważ bloki mieszkalne stoją na dwóch sąsiadujących ze sobą działkach. Każda z działek ma inny termin zakończenia wieczystego użytkowania. 

Mieszkania w wielu przypadkach kupiono na kredyt. Bank ostrzegał, że bez księgi wieczystej podwyższy raty kredytu lub każe zwrócić pieniądze.

Teraz mieszkańcy os. Modra  będą mogli podpisać akty notarialne ze spółką „Osiedle Modra”, a potem w końcu dokonać wpisu hipoteki w księgi wieczyste.