Miejsca postojowe tylko przed bankami, niewielkie zmiany w wyglądzie samego placu, dwa parkingowce planowane w pobliżu za kilka lat i długofalowy projekt uporządkowanie przestrzeni całego Starego Miasta. To najważniejsze założenia, które zostały wypracowane w ramach prototypowania pl. Orła Białego.

Przez ostatnie tygodnie na pl. Orła Białego testowano różne warianty parkowania, organizowano wydarzenia animowane przez samych mieszkańców, odbywały się spotkania i rozmowy, o tym jak ta przestrzeń powinna wyglądać. Rezultaty procesu prototypowania zaprezentowano w środę mieszkańcom.

Mniej miejsc parkingowych

Zdecydowanie najwięcej emocji podczas spotkania w szkole przy ul. Grodzkiej budziła kwestia parkowania. Miejsca postojowe pozostaną tylko przed bankami na pl. Orła Białego. Rząd po stronie budynków (około 20 miejsc) będzie przeznaczony dla interesantów czy gości pobliskich restauracji. Aby wymusić tu rotację samochodów, w przyszłości zostaną podniesione opłaty za strefę płatnego parkowania.

W rzędzie bliższym środka placu (też ok. 20 miejsc) zatrzymywać się będą wyłącznie okoliczni mieszkańcy, którzy będą mogli korzystać z abonamentu SPP. Tylko dla mieszkańców osiedla wyznaczone zostaną też pojedyncze miejsca postojowe przy ul. Koński Kierat i przy ul. Mariackiej, a w kolejnych latach na innych okolicznych ulicach.

Kiedy powstaną w okolicy parkingowce?

Na stałe zniknie około 100 miejsc parkingowych zlokalizowanych wcześniej bliżej środka placu i przy blokach mieszkalnych. Zrekompensować mają to dwa parkingowce, których budowę planuje miasto. W 2021 r. ma ruszyć budowa takiego obiektu pod Trasą Zamkową, a w 2022 r. przy ul. Staromłyńskiej, który będzie połączony z istniejącą w tym miejscu przychodnią (stary budynek zostanie zburzony).

- Ale ile to potrwa! Najpierw powinny powstać miejsca parkingowe, a dopiero później ograniczajmy ruch! – denerwowali się mieszkańcy Starego Miasta, którzy stanowili zdecydowaną większość podczas środowego spotkania.

Wszystkie samochody się nie zmieszczą

Nie przyjmowali argumentów, że powstaną miejsca postojowe przygotowane specjalnie dla nich, na których mieszkańcy innych osiedli nie będą mogli parkować. Narzekali, że ich postulaty ze wcześniejszych spotkań o zapewnieniu odpowiedniej liczby miejsc dla samochodów nie zostały spełnione.

- Nie zbilansujemy miejsc jeden do jednego – tłumaczył Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina.

Zieleń, uporządkowany plac i działająca fontanna

Dyskusja o miejscach parkingowych zdominowała spotkanie. Mimo tego, że miejscy aktywiści próbowali pokazać pozytywne strony planowanych zmian. Przede wszystkim pl. Orła Białego ma być ich zdaniem przyjaźniejszą przestrzenią dla ludzi. Choć wielkich zmian w samym jego wyglądzie nie będzie.

- Południowa część placu to nadal będzie zieleń, którą będziemy jeszcze rozwijać. Północna część będzie otwartą przestrzenią miejską, na której będzie można organizować różne wydarzenia – opowiadał Paweł Jaworski, urbanista odpowiedzialny za proces prototypowania.

W czasie planowanej przebudowy placu ujednolicone zostaną meble miejskie i ogródki restauracji. Zachowany zostanie dojazd dla zaopatrzenia przedsiębiorców. Do muzeum trafi oryginalna fontanna, której ze względu na niszczejący materiał (piaskowiec) nie można eksploatować. Zastąpi ją kopia, z której woda popłynie już bez przeszkód.

Cztery reprezentacyjne place i więcej dróg wewnętrznych

Proces prototypowania był okazją, by szerzej spojrzeć na obszar Starego Miasta. Powstała koncepcja czterech reprezentacyjnych placów: pl. Orła Białego, Rynek Sienny, Rynek Nowy, Rynek Warzywny i łączącego je szlaku pieszego. Tylko ulice: Grodzka, Sołtysia, Farna i fragment Staromłyńskiej do przychodni zachowają na górnym tarasie Starego Miasta status dróg dojazdowych. W kolejnych latach ulice: pl. Orła Białego, Koński Kierat, Mariacka, Tkacka, Łaziebna i Staromłyńska zostaną uporządkowane i staną się drogami wewnętrznymi. Dzięki temu miasto będzie mogło wyznaczać tam miejsca parkingowe tylko dla okolicznych mieszkańców.

Osobne opracowanie poprzedzone konsultacjami społecznymi obejmie teren Podzamcza. Cały proces zmian rozpisany jest na 6 lat.