Było aż siedmiu uczestników przetargu, a cena wywoławcza została przebita dwukrotnie. Miasto sprzedało kamienice przy ul. Niemierzyńskiej 3 i 4 za 1,1 mln zł.

Jak informuje „Kurier Szczeciński”, do licytacji stanęło siedem podmiotów, zarówno osoby fizyczne prowadzące własną działalność, jak i spółki prawa handlowego. Wygrała właśnie osoba fizyczna, która zaoferowała 1,1 mln zł. Dwa razy więcej niż cena wywoławcza ustalona na poziomie 550 tys. zł.

Nowy właściciel musi zobowiązać się do kapitalnego remontu obu kamienic we własnym zakresie i na własny koszt w uzgodnieniu z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Budynki wpisane są bowiem do gminnej ewidencji zabytków. Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego dopuszcza tam wielofunkcyjną zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową lub usługową.

Plany miasta wobec obu kamienic zmieniały się na przestrzeni ostatnich lat. Początkowo magistrat informował, że podzielą los budynków stojących naprzeciwko (róg Niemierzyńskiej i Krasińskiego) i zostaną wyburzone. Później zdecydowano, że nieruchomość gruntowa powinna zostać sprzedana, a inwestor, który ją kupi, będzie mógł rozebrać wyższą kamienicę (Niemierzyńska 4, róg Barnima), a niższa (Niemierzyńska 3) będzie musiała zostać wyremontowana zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi.

Na sprzedaż nie zgodzili się jednak radni, którzy we wrześniu 2017 r. odrzucili projekt uchwały o takiej treści. Mieli wówczas m.in. wątpliwości dlaczego tylko niższa kamienica ma być wyremontowana. Ostatecznie zdecydowano, że oba budynki zostaną zachowane.