Bogato zdobiony kwietnik, drewniany młynek do kawy, oryginalna zastawa stołowa, sprzęt fotograficzny, biżuteria. To wszystko będzie można kupić w… Urzędzie Miasta. Przed nami kolejna aukcja tzw. „majątku ruchomego”.

Aukcja odbędzie się we wtorek, 21 maja, o godz. 10:30 w gmachu Urzędu Miasta przy pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 280, skrzydło dawnej Filharmonii, II piętro). Wystawione do sprzedaży rzeczy będzie można oglądać od godz. 09:00.

Sprzedawane przedmioty są własnością Gminy Miasto Szczecin i zostały nabyte w drodze spadków. Tak się dzieje, gdy brak osób powołanych do dziedziczenia ustawowego, lub spadkobierca odrzuca spadek. Majątek zmarłego przypada wówczas gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub Skarbowi Państwa (jeżeli nie da się ustalić ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Rzeczypospolitej Polskiej albo ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą).

Ze wszystkimi przedmiotami, ich opisami oraz zdjęciami można zapoznać się na stronie internetowej: http://sprzedazruchomosci.um.szczecin.pl/