Na terenie dawnej zajezdni tramwajowej na Niebuszewie powstanie przeszklony łącznik między budynkiem Muzeum Techniki i Komunikacji a opuszczoną kamienicą przy ul. Niemierzyńskiej 18a, która zostanie wyremontowana i zaadaptowana na Centrum Kultury Technicznej.

Magistrat ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę i budowę oraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania nazwanego: „Człowiek i mobilność – budowa Centrum Kultury Technicznej w Szczecinie”. Termin nadsyłania ofert mija 5 grudnia. Przyszły wykonawca będzie miał 16 tygodni na wykonanie dokumentacji.

W ramach planowanej inwestycji wyremontowany zostanie budynek administracyjno-mieszkalny przy ul. Niemierzyńskiej 18a (przed halą zajezdni, przy samej ulicy). W przeszłości na jego parterze mieściła się dyspozytornia i pomieszczenia techniczne zajezdni, na piętrach znajdowały się mieszkania. Od dłuższego czasu obiekt jest nieużytkowany. Remont zakłada m.in. odnowienie elewacji, przebudowę wnętrz oraz wybudowanie nowej klatki schodowej wraz z szybem windowym.

Między zrewitalizowaną kamienicą a budynkiem MTiK zostanie wybudowany łącznik. W utworzonym przy ul. Niemierzyńskiej 18a Centrum Kultury Technicznej powstaną pracownie edukacyjne dla młodzieży (nie ma na nie miejsca w hali zajezdni), będzie też dodatkowa przestrzeń wystawiennicza. Inwestycja zrealizowana zostanie w 2018 roku. Jej łączny koszt to 16 mln zł.