Dyskusja o dokumencie pn. „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin” rozpoczęła się na środowej Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Radni zobaczyli wówczas prezentację przygotowaną przez Polskie Towarzystwo Dendrologiczne. Pełnej treści dokumentu jeszcze nie otrzymali.

 

Nie ma wątpliwości, że taki dokument jest potrzebny. W ostatnich miesiącach wiele kontrowersji wśród społeczników zajmujących się ochroną zieleni, wywołują miejskie inwestycje drogowe, w ramach których wycinane są kolejne drzewa. Dlatego jeden z rozdziałów przygotowanego dokumentu obejmuje właśnie kwestie związane z ochroną zieleni w czasie inwestycji.

Katalog drzew do nasadzeń, strefy zieleni i rozwiązania dotyczące pielęgnacji

W dokumencie wyznaczono strefy i kategorie terenów zieleni przypisując im priorytetowe działania. To strefy: zieleni ekologicznej, arterii komunikacyjnych, zieleni historycznej, zieleni reprezentacyjnej, strefa zieleni towarzyszącej zabudowie miejskiej, zieleni terenów przemysłowych, magazynowych i portowych.

Zawarto tam również rozwiązania zalecane dla jednostek prowadzących bieżące utrzymanie i eksploatację zieleni w mieście, a także kierunki i sposoby jej pielęgnacji. Przygotowano katalog gatunków drzew i krzewów przewidzianych do nasadzeń w trudnych warunków miejskich, dostosowanych do panujących w naszym regionie warunków klimatycznych.

„Nie traktujecie nas poważnie”

O tym wszystkim radni mogli się dowiedzieć w dużym skrócie, z prezentacji przygotowanej przez dr Marcina Kobusa z Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, kierownika zespołu, który pracował nad przygotowaniem „Standardów”. Całego dokumentu nie mogli przeczytać, bo go jeszcze nie dostali.

– Smutne jest to, że rozmawiamy na ten temat, choć nie widzieliśmy tych „Standardów”. Omawiamy je na podstawie prezentacji, a nie dokumentu – mówił Przemysław Słowik, radny klubu Koalicji Obywatelskiej.

– Nie traktujecie nas poważnie. Nie wiem dlaczego Urząd Miasta zataja przed radnymi ten dokument – dodawała Dominika Jackowski z KO.

Będzie mniej wycinek w czasie inwestycji?

O pierwsze oceny pokusiła się dr Helena Freino ze Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina. Na wstępie zaznaczając, że do prac przy dokumencie nie zaproszono społeczników.

– Bardzo się cieszę, że dokument powstał i mam nadzieję, że zostanie wdrożony. Szczególnie cieszę się z tej części dotyczącej ochrony drzew w procesie inwestycyjnym, bo to co się teraz dzieje jest karygodne – mówiła, jednocześnie wytykając jednak pewne braki w prezentacji. – Brakuje mi podkreślenia filozofii, że chcemy w maksymalnym stopniu chronić stare drzewa. Aby nie zaczynać inwestycji od wycinek, tylko dostosowywać projekt do istniejących drzew. Dziś w wielu projektach miejskich drzew się nie widzi.

Podczas środowej komisji nie było czasu na odpowiedzi na zadane przez radnych pytania. Dlatego temat wróci za tydzień, na kolejnym posiedzeniu. „Standardy utrzymania, ochrony i rozwoju terenów zieleni Miasta Szczecin" mają zostać wprowadzone rozporządzeniem prezydenta.

Nowa Ogrodnik Miasta

Funkcję tę od początku roku pełni Marta Safader-Domańska, absolwentka architektury krajobrazu na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, z doświadczeniem we współpracy z samorządami i kilkudziesięcioma zrealizowanymi projektami ogrodów prywatnych.

– Zależy mi na tym, aby Szczecin nie tylko pozostał zielonym miastem, ale także był postrzegany jako nowoczesne ekomiasto, przygotowane na zmiany klimatyczne, w którym zieleń stanowi równorzędny element miejskiej infrastruktury – podkreśla nowa Ogrodnik Miasta.

Jej zadaniem będzie integracja, wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska UM, wszystkich działań miasta w obszarze zieleni. Oznacza to m.in.: opracowywanie koncepcji urządzenia zieleni na terenie miasta, planowanie i kompleksowy nadzór rozwoju zieleni miejskiej czy współpraca za wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi za utrzymanie zieleni, środowiskiem naukowym i społecznikami.