Kierowcy, na których została nałożona opłata dodatkowa za parkowanie bez biletu na jednym z Płatnych Parkingów Niestrzeżonych (np. pod Trasą Zamkową), będą mogli ubiegać się o zwrot pieniędzy. Do końca tygodnia na stronie NiOL pojawi się formularz z niezbędnym wnioskiem do wypełnienia.

 

To efekt wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zakwestionował zapisy regulaminu takich parkingów (przede wszystkim definicję opłaty dodatkowej jako kary umownej).

Miasto musi teraz oddać kierowcom łącznie 400 tysięcy złotych. Zwrot opłaty dodatkowej („kary” w wysokości 200 zł) należy się każdemu, kto zaparkował bez biletu na PPN Trasa Zamkowa, PPN Czarnieckiego, PPN Ogińskiego lub PPN Szymanowskiego. Od początku funkcjonowania tych parkingów, czyli od 1 lutego 2021 roku.

Co ważne, zwroty nie będą wykonywane automatycznie. Trzeba samemu złożyć odpowiedni wniosek. Będzie to możliwe online na stronie operatora miejskich stref parkowania – spółki NiOL lub w biurze SPP przy al. Wojska Polskiego 105.

– Z formularzami jesteśmy już gotowi, ale dajmy jeszcze chwilę informatykom. Powinny pojawić się do końca tygodnia na stronie – mówił Radosław Kanarek, prezes NiOL, podczas komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

– Środki będą zwracane w czasie 14 dni – dodawała Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina.

O zwrot pobranej opłaty dodatkowej będzie można ubiegać się przez 3 lata. Chodzi oczywiście o „kary” nałożone przed 4 sierpnia 2022 r., gdy swoje orzeczenie opublikowało NSA.

Być może miasto będzie musiało z tego samego powodu zwrócić pieniądze kierowcom, którzy nie opłacili biletu za parkowanie w Strefie Zamieszkania Stare Miasto. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w całości uchwałę w tej sprawie, również kwestionując regulamin. Wyrok nie jest jednak prawomocny, miasto odwoła się do wyższej instancji.