Autorzy prac licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktorskich, obronionych na szczecińskich uczelniach (publicznych i niepublicznych), mogą ubiegać się o Nagrody Prezydenta Szczecina. Wnioski w ramach konkursu z nagrodami finansowymi należy zgłaszać do końca lipca.

– Nagrody to wyraz uznania dla absolwentów, którzy nie boją się odważnie spoglądać w przyszłość i łączyć ją ze Szczecinem i rozwojem naszego miasta – podkreśla prezydent Piotr Krzystek.

Prace naukowe, które mogą pomóc w rozwoju Szczecina

„Imprezy masowe jako determinanta wizerunku miasta”, „Projekt adaptacji budynku Cezas w Szczecinie na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej” czy też „Jutro. Tkaniny z użyciem nasion” – to przykłady prac dyplomowych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego i Akademii Sztuki, które zostały wyróżnione w poprzednich edycjach konkursu. Ale o nagrody mogą się ubiegać również studenci i absolwenci szczecińskich uczelni niepublicznych.

Nabór wniosków do kolejnej edycji konkursu już ruszył. Aby prace dyplomowe zostały do niego dopuszczone, muszą spełnić dwa podstawowe warunki – ich data obrony na jednej ze szczecińskich uczelni to 2021 lub 2020 r. i zostały ocenione na stopień wyższy niż dobry.

– Szczególnie doceniamy prace naukowe, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Szczecina. Zachęcam do składania wniosków, chętnie dowiemy się, nad czym pracowaliście w ostatnich latach! – mówi prezydent Piotr Krzystek.

Nagrody w czterech dziedzinach naukowych

Laureatów wybierze Kapituła powołana przez Prezydenta Miasta. Nagrody mogą zostać przyznane w czterech dziedzinach:

• nauki ścisłe i przyrodnicze;

• nauki humanistyczno-społeczne;

• nauk inżynieryjno-techniczne;

• nauki medyczne i nauki o zdrowiu.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową i wykazem niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie https://stypendia.szczecin.eu/. Nabór wniosków potrwa do 31 lipca. Należy je składać drogą elektroniczną, pocztą lub osobiście – w Urzędzie Miasta Szczecin. Wyników tegorocznej edycji konkursu można spodziewać się do końca października.

Szczegółowe warunki zgłoszeń

Na konkurs mogą być zgłoszone rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, które:

• zostały obronione w roku konkursowym lub w roku poprzednim;

• dotyczą wybranego zakresu dyscyplin i obszarów naukowych.

• pracę naukową może zgłosić autor/autorzy prac, a także uczelnia na której praca była obroniona, za zgodą autora/autorów prac;

• zostały ocenione przez uczelnie w stopniu wyższym niż dobry;

• walory metodologiczne prac winny prezentować poziom adekwatny do wymogów rozpraw doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz wysoki poziom merytoryczny i warsztatowy;

• niosą szereg korzyści dla zrównoważonego rozwoju Szczecina, które bezpośrednio lub pośrednio mogą wynikać z efektów ich wdrożenia;

• są realne do zrealizowania, a ich zastosowanie będzie pożyteczne dla Miasta lub regionu i przyczyni się do promowania szczecińskiego środowiska naukowego (w przypadku innowacyjnych projektów technicznych lub wybitnych osiągnięć naukowych);

• w przypadki prac kierunków architektonicznych dotyczą zagadnień ważnych z punktu widzenia kształtowania przestrzeni i estetyki Szczecina.