Z preferencyjnych warunków wynajmu wykończonych „pod klucz” mieszkań mogą skorzystać informatycy, filolodzy, ekonomiści, fizycy, biotechnolodzy, specjaliści związani z branżą morską oraz medycy. To zdaniem miasta absolwenci najbardziej poszukiwanych kierunków szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz osoby zatrudnione na terenie Szczecina w branżach kluczowych dla jego rozwoju.

Od 16 kwietnia trwa kolejny nabór wniosków w ramach „Domu dla Absolwenta”. W tym roku grupę odbiorców programu rozszerzono o absolwentów studiów medycznych oraz zawodów medycznych. Mieszkania przygotowywane będą na już istniejących i nowobudowanych osiedlach Szczecińskiego TBS i sukcesywnie przyznawane zainteresowanym.

Miasto pokrywa połowę wkładu własnego (ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Drugą połowę wpłaca absolwent lub jego pracodawca. Umowę podpisuje się na okres od 3 do 6 lat z możliwością przedłużenia.

- Program daje najemcy pewne zakwaterowanie, wolne od zobowiązań kredytowych i bez ryzyka np. nagłego wypowiedzenia, co często zdarza się na rynku prywatnym. Najmujący mieszkanie będzie mógł traktować je jak swoje, ale jeśli zdecyduje, że nie chce dalej przedłużać najmu – zostanie mu zwrócony jego wkład własny – tłumaczy Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS. – Jeśli zaś zdecyduje się pozostać w mieszkaniu, będzie zobowiązany dopłacić wkład, który wniosło Miasto.

Wnioski o najem lokalu w ramach programu „Dom dla Absolwenta” mogą składać osoby, które nie mają jeszcze 35 lat i ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia w wyszczególnionym zawodzie, są absolwentami szkół ponadgimnazjalnych, są zatrudnione lub mają ofertę zatrudnienia przez pracodawcę na terenie Szczecina w danym zawodzie (przy czym w dniu podpisania umowy najmu lokalu musi być formalnie zatrudniona u danego pracodawcy), lub prowadzą działalność gospodarczą. Zainteresowany musi spełnić też odpowiednie kryteria dochodowe oraz złożyć oświadczenie, że opłaca lub będzie opłacać podatek dochodowy w Szczecinie. Szczegóły na stronie: www.domabsolwenta.szczecin.pl.

Przez dwa lata Szczecińskie TBS przygotowało pod wynajem 46 mieszkań dla absolwentów.