Informatycy, filolodzy, ekonomiści, fizycy, biotechnolodzy, specjaliści związani z branżą morską, a teraz także medycy mogą ubiegać się o wynajem mieszkania na preferencyjnych warunkach w ramach programu „Dom dla absolwenta”. Prezydent Piotr Krzystek podpisał porozumienie z dyrektorami szczecińskich szpitali, w którym zadeklarował udostępnienie czternastu mieszkań absolwentom kierunków medycznych.

W ramach programu „Dom dla absolwenta” osoby, które ukończyły szczególnie ważne dla rozwoju miasta kierunki i pracują w tych zawodach na terenie Szczecina, mogą starać się o dofinansowanie wynajmu mieszkania z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Początkowo oferta była skierowana do absolwentów informatyki, w zeszłym roku program rozszerzono m.in. o filologów, fizyków, biotechnologów, specjalistów z branży morskiej. W tym roku do tego grona dołączają absolwenci studiów medycznych oraz zawodów medycznych, m.in.: lekarze, pielęgniarki, ratownicy.

- Po wielu konsultacjach ze środowiskiem medycznym, wychodzimy naprzeciw potrzebom publicznych placówek służby zdrowia, a w szczególności szczecińskich szpitali. Coraz więcej młodych lekarzy i pielęgniarek decyduje się na pracę poza granicami naszego kraju. Chcielibyśmy zatrzymać ludzi związanych z branżą medyczną w Szczecinie i spowodować, że to właśnie w naszym mieście będą rozwijać swoją karierę zawodową – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.


Program zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach komfortowych i wykończonych "pod klucz" mieszkań. Absolwenci otrzymują wsparcie polegające na pokryciu przez miasto połowy wkładu własnego (czyli ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów TBS. Drugą część wpłaca pracodawca lub sam absolwent. Umowy najmu Szczecińskie TBS zawiera na okres od 3 do 6 lat z możliwością przedłużenia.

- Program daje najemcy pewne zakwaterowanie, wolne od zobowiązań kredytowych i bez ryzyka np. podniesienia czynszu, czy nagłego wypowiedzenia, co często zdarza się na rynku prywatnym. Najmujący mieszkanie będzie mógł traktować je jak swoje, ale jeśli zdecyduje, że nie chce dalej przedłużać najmu – zostanie mu zwrócony jego wkład własny – tłumaczy Grażyna Szotkowska, prezes Szczecińskiego TBS. – Jeśli zaś zdecyduje się pozostać w mieszkaniu, dopłaci połowę wkładu własnego.

Mieszkania udostępniane w programie znajdują się w nowo wybudowanych budynkach Szczecińskiego TBS na Osiedlu Sienno znajdującym się przy ul. Pelikana, Flaminga i Łącznej oraz w budynkach w śródmieściu przy ul. Chodkiewicza. Kolejna ich pula zostanie rozdysponowana w tym roku.

Jakie warunki trzeba spełnić?
Szczecińskie TBS prowadzi stały wolny nabór wniosków osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w ramach programu. Mogą ubiegać się o nie osoby, które ukończyły studia pierwszego lub drugiego stopnia w wyszczególnionym zawodzie, są absolwentami szkoły ponadgimnazjalnej, są zatrudnione lub mają ofertę zatrudnienia przez pracodawcę na terenie Szczecina w danym zawodzie, przy czym w dniu podpisania umowy najmu lokalu muszą być formalnie zatrudnieni u danego pracodawcy, lub prowadzić działalność gospodarczą. Muszą też spełniać odpowiednie kryteria dochodowe oraz złożyć oświadczenie, że opłacają lub będą opłacać podatek dochodowy w Szczecinie. Ważnym kryterium jest wiek, który w tym roku uległ zmianie – najemca nie może mieć skończonych 35 lat (wcześniej 30).

Więcej informacji w regulaminie na stronie: www.domabsolwenta.szczecin.pl.

Program ruszył dwa lata temu. Do tej pory Szczecińskie TBS zawarło umowy na 32 lokale.