Chodzi o działkę zabudowaną kamienicami przy ul. Niemierzyńskiej 3 i 4. Budynki są w bardzo złym stanie, ale potencjalny kupiec, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, będzie musiał zachować przynajmniej ich ściany frontowe (fasady).

Na wystawienie tej nieruchomości na sprzedaż najpierw muszą zgodzić się radni, podczas sesji zaplanowanej na 22 stycznia. Wcześniej już raz, we wrześniu 2017 r., odrzucili taki pomysł magistratu. Wtedy jednak były nieco inne warunki. Inwestor, który kupiłby tę działkę mógłby rozebrać wyższą kamienicę (Niemierzyńska 4, róg Barnima), ale zobowiązany był do remontu zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi tej niższej (Niemierzyńska 3). Obie wpisane są do gminnej ewidencji zabytków.

Do rozbiórki, ale fasady zostają

Miasto zmieniło plany na początku 2018 r. Zlecono wtedy ekspertyzę, czy ze względu na walory architektoniczne i historyczne istnieje możliwość zachowania obu budynków.

„Wykonana w 2018 r. ekspertyza budowlana wykazała, że budynki są wyeksploatowane pod względem technicznym i zaleca się ich rozbiórkę z pozostawieniem ścian frontowych (fasady) i fragmentów ścian poprzecznych usztywniających (do ewentualnego usunięcia w trakcie wznoszenia nowych ścian)” – czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały o sprzedaży tej nieruchomości.

Przypomnijmy, że pierwotna koncepcja magistratu była jeszcze inna. Miasto zamierzało wówczas po prostu rozebrać zniszczone budynki i dopiero taką działkę wystawić na sprzedaż.

Co tam można zbudować?

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przy ul. Niemierzyńskiej 3 i 4 może powstać wielofunkcyjna śródmiejska zabudowa mieszkaniowa, mieszkaniowo – usługowa, bądź usługową.

Wcześniej w tej okolicy rozebrano kilka innych niszczejących kamienic, które również przez lata nie były remontowane. W ich miejscu teoretycznie przebiegać ma poszerzona ul. Krasińskiego, ale nie ma pewności, czy miejskie plany zostaną kiedyś zrealizowane.