Dziś za opieką żłobkową w miejskich placówkach rodzice płacą miesięcznie około 270 zł (żłobek jednozmianowy) lub około 300 zł (system dwuzmianowy). Po proponowanych zmianach stawek, opłaty te wzrosłyby od września 2019 r. do poziomu 357 zł i 368 zł (przy założeniu 22 dni roboczych w miesiącu). Projekt uchwały z powyższymi zmianami muszą wcześniej zaakceptować radni, którzy zajmą się nim 28 maja.

- Obecnie obowiązujące stawki, nie były zmieniane przez okres ostatnich 10 lat. W tym czasie, wzrastało najniższe miesięczne wynagrodzenie, a także rosły koszty związane z utrzymaniem placówek, koszty mediów takich jak np. energia elektryczna – tłumaczy potrzebę podwyższenia opłat Marta Kufel z Urzędu Miasta. - Pomimo tego, że stawki za pobyt dziecka w żłobku w naszym mieście zmienią się, to Szczecin nadal nie będzie ich miał najwyższych w skali całego województwa.

Jak to obliczyli?

Magistrat proponuje, by od września stała opłata za pobyt w żłobku stanowiła 10 % najniższego miesięcznego wynagrodzenia za płacę obowiązującego w danym roku budżetowym. Obecnie byłoby to więc 225 zł. Do tego dochodzić będą rzeczywiste opłaty za wyżywienie w wysokości 6 zł dziennie (żłobek jednozmianowy) lub 6,50 zł dziennie (żłobek dwuzmianowy).

- Dzienna stawka żywieniowa została określona w wysokości kosztów wyżywienia ustalonych wg aktualnych cen żywności oraz zaktualizowanych norm żywienia obowiązujących w tego typu placówkach, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie. Pozwoli to na zapewnienie najmłodszym mieszkańcom Szczecina uczęszczającym do żłobków, najbardziej optymalnego sposobu żywienia – wyjaśnia Marta Kufel.

Łącznie, przy 22 dniach roboczych w miesiącu, rodzice będą musieli zapłacić 357 zł (225 zł stałej opłaty plus 22 x 6 zł dziennej opłaty za wyżywienie), a w przypadku systemu dwuzmianowego 368 zł (225 zł stałej opłaty plus 22 x 6,50 zł dziennej opłaty za wyżywienie). Do tego dochodzą ewentualne opłaty dodatkowe za wydłużony czas opieki nad dzieckiem (ponad 10 godzin dziennie), które pozostają niezmienione.

Kto może liczyć na ulgi?

Na ulgi mogą liczyć rodziny z więcej niż jednym dzieckiem. Program Szczecin Przyjazny Rodzinie zakłada, że za drugie dziecko korzystające z miejskich żłobków lub publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin, rodzice zapłacą 50% opłaty, za trzecie dziecko 25%, a za czwarte i kolejne dzieci opłaty w ogóle nie będą pobierane.

Radni mają się zająć projektem w sprawie podwyżek opłat za opiekę żłobkową podczas najbliższej sesji, czyli we wtorek 28 maja.