To kolejna odsłona sporu o finansowanie budowy nowych siedzib Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Działacze Prawa i Sprawiedliwości zarzucają samorządowi województwa, że za mało wykłada na budowę nowej stacji przy ul. Twardowskiego, więc marszałek Olgierd Geblewicz odbija polityczną piłeczkę, domagając się od rządu dofinansowania budowy drugiej siedziby WSPR przy ul. Duńskiej.

W Szczecinie powstaną dwie nowe stacje pogotowia ratunkowego. Mniejsza przy ulicy Duńskiej już jest w budowie i ma kosztować ponad 16 mln zł. Połowa pieniędzy pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego, a połowę ma pokryć ze środków własnych Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego.

Budowę większej siedziby WSPR przy ul. Twardowskiego wyceniono na 52 mln zł. Połowa potrzebnej kwoty – 26 mln zł – pochodzić będzie z budżetu państwa (od dawna zabiegał o to marszałek). 11 mln zł zabezpieczono w budżecie samorządu województwa. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego musi dołożyć 15 mln zł ze środków własnych, czyli w większości z kredytu (szacuje się, że ok. 8 mln zł mogą później odzyskać po sprzedaży obecnej siedziby przy al. Wojska Polskiego).

„Chcę dać im szansę na dodatkowe wsparcie WSPR i dorównanie w zakresie pomocy samorządowi województwa”

Politycy PiS krytykowali marszałka, że nie zabezpieczył w budżecie województwa brakujących 26 mln zł na stację przy ul. Twardowskiego, tylko obciąża WSPR koniecznością zaciągnięcia kredytu. Teraz do ataku przechodzi Geblewicz, który z kolei wytyka rządowi, że nie dokłada się do budowy stacji przy ul. Duńskiej. Domaga się 8 mln zł z budżetu państwa, co stanowiłoby 50% kosztów tej inwestycji.

– Rząd PiS, jak dotąd w żaden sposób nie udzielił wsparcia na rzecz budowy stacji przy ul. Duńskiej. Lokalni politycy PiS i pan wojewoda wielokrotnie wyrażali i nadal wyrażają nadzwyczajną dbałość o sytuację finansową WSPR w związku z realizacją obu inwestycji w Szczecinie. W obliczu tak wielkiej troski jest to wręcz niedopuszczalne zaniechanie. Chcę dać im szansę na dodatkowe wsparcie WSPR i dorównanie w zakresie pomocy samorządowi województwa – mówi Olgierd Geblewicz.

Miasto się nie dołoży, ale przypomina, że przekazało cenne działki

Kolejnym wątkiem w tej sprawie jest apel radnych PiS do prezydenta Szczecina, aby magistrat dołożył 10 mln zł do budowy stacji przy ul. Twardowskiego, odciążając tym samym WSPR. Na interpelację w tej sprawie odpowiedział Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina.

– Montaż finansowy dotyczący budowy siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego w Szczecinie, został przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i zabezpiecza nakłady na tę inwestycję. W tej sytuacji nie ma uzasadnienia dla angażowania w projekt środków Gminy Miasto Szczecin. W przypadku zmiany okoliczności nie wykluczamy możliwości przeanalizowania zasad udziału w tym projekcie, z uwzględnieniem ogólnej kondycji finansowej miasta – napisał.

Prezydent Przepiera przypomniał również, że wkładem miasta było przekazanie pogotowiu za symboliczne złotówki inwestycyjnych działek przy ul. Twardowskiego (o wartości rynkowej 11 mln zł) i ul. Duńskiej (1 mln zł).

Stacja przy ul. Duńskiej ma być gotowa najpóźniej do czerwca 2021 r. Na ul. Twardowskiego ratownicy powinni się przenieść do końca 2022 r.