Od stycznia wszyscy pacjenci mogą już korzystać z udogodnień, które wprowadza e-skierowanie. Tylko w grudniu 2020 roku lekarze wystawili ponad milion e-skierowań na konsultacje i badania.

 

Zalet e-skierowań jest kilka. Nie można ich zgubić, znika problem nieczytelności ręcznie wypisanego dokumentu, nie trzeba przyjeżdżać do placówki, by je odebrać. Pacjent może otrzymać e-skierowanie w postaci czterocyfrowego kodu, maila z PDF-em lub wydruku informacyjnego. E-skierowanie jest wystawiane m. in. na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne, leczenie szpitalne czy badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Na konsultację lub badanie możne się zapisać telefonicznie lub osobiście, podając kod e-skierowania oraz nr PESEL.

– Usługa powstała z myślą o wygodzie pacjentów i lekarzy, zwiększeniu dostępności do świadczeń, efektywniejszym zarządzaniu usługami w zdrowiu. Badanie ARC Rynek i Opinia przeprowadzone w listopadzie, czyli zanim e-skierowanie stało się obowiązujące, potwierdza, że polscy pacjenci oczekują rozwiązań cyfrowych w zdrowiu i przyjmują je z zadowoleniem – mówi Agnieszka Kister, dyrektor Centrum e-Zdrowia. – Rozwój cyfrowych usług w zdrowiu to ciągły proces. Elektroniczne skierowanie jest kolejną po e-recepcie cyfrową usługą, która składa się na rozwiązania systemowe, tworząc spójny system e-zdrowia w Polsce. Najpierw wprowadzono powszechnie e-zwolnienia, rok temu zaczęła obowiązywać e-recepta, teraz kolej na e-skierowanie.

Do 31 grudnia 2020 prawie 43 tys. lekarzy wystawiło ponad 5 mln e-skierowań. Przeprowadzone w listopadzie badanie wykazało, że 60% pacjentów, którzy umówili się na podstawie e-skierowania na wizytę lub badanie, oceniło pozytywnie to rozwiązanie.

– E-skierowania przynoszą realne korzyści w warunkach pandemii, pozwalają m.in. na skierowanie pacjenta w trakcie teleporady czy e-wizyty na kolejną specjalistyczną już wizytę lub badanie oraz umożliwiają zdalną rejestrację, co istotnie ogranicza transmisję wirusa – podkreśla Kister. – Pandemia sprawiła, że pacjenci i lekarze są znacznie bardziej zainteresowani usługami dostępnymi online, gdyż znają i rozumieją płynące z tego korzyści.

Placówki medyczne mają ustawowy obowiązek wystawiania i obsługi elektronicznych skierowań od 8 stycznia 2021 r.