W czwartek po południu, z prawie 2-miesięcznym poślizgiem, udostępniono kierowcom drugi pas ruchu w stronę Szczecina na remontowanym fragmencie autostrady A6.

Na przebudowywanym odcinku autostrady A6 od węzła Szczecin Dąbie do węzła Rzęśnica na jezdni w stronę Szczecina udostępniono kierowcom drugi pas ruchu. Stało się to możliwe ponieważ zakończono roboty w pasie rozdziału autostrady.

Od 7 lipca funkcjonowała organizacja ruchu z 2 pasami ruchu w kierunku Świnoujścia i jednym pasem ruchu w stronę Szczecina na osobnych jezdniach. Jak zaznacza Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, rozwiązanie to pozwoliło znacząco zmniejszyć zatory drogowe na tym fragmencie autostrady A6.

- Obecnie wprowadzona zmiana organizacji ruchu niemal zupełnie zniweluje utrudnienia spowodowane przebudową drogi. Należy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu jest to teren budowy i obowiązują tam ograniczenia prędkości - dodaje Grzeszczuk.

Te ułatwienia na czas wzmożonego ruchu potrwają do końca wakacji, następnie rozpoczną się dalsze etapy przebudowy. Zakończenie wszystkich prac przewidziane jest w kwietniu 2020 roku.

Większe utrudnienia od września

Na autostradzie A6 przebudowywany jest ostatni fragment wykonany z poniemieckiej nawierzchni betonowej. Wymiana nawierzchni jest przewidziana na obu jezdniach. Na jezdni w kierunku Szczecina do początku lipca została wykonana warstwa wiążąca nawierzchni, co umożliwiło oddanie jej do ruchu na czas wakacji. Od września powrócą już większe utrudnienia i ruch po jednej jezdni w obu kierunkach.

Jak informuje Grzeszczuk, w początkowym okresie ruch zostanie ponownie przerzucony na nieprzebudowaną jezdnię w kierunku Świnoujścia, po to aby wykonać warstwę ścieralną nawierzchni na jezdni w kierunku Szczecina. Następnie cały ruch będzie się odbywał ukończoną jezdnią w kierunku Szczecina i rozpocznie się rozbiórka nawierzchni i przebudowa jezdni w kierunku Świnoujścia.