Tegoroczny, jubileuszowy 55. Przegląd Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT dopiero za trzy miesiące (wydarzenie odbędzie się 7 a 16 maja 2020), ale już dziś organizatorzy zaprezentowali nowy znak graficzny Przeglądu. Nowe logo zaprojektowała Karolina Gołębiowska, inspirując się słowami niemieckiego reżysera Wernera Herzoga.

Od 2018 roku Rada Artystyczna Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt powierza opracowanie wizualnej interpretacji festiwalu młodemu artyście związanemu ze Szczecinem. Dotychczas znaki zaproponowali Piotr Depta-Kleśta oraz Dawid Czajkowski. 55. edycji Kontrapunktu towarzyszyć będzie opracowanie przygotowane przez Karolinę Gołębiowską.

– Artystka nawiązała w nim do tegorocznego motta festiwalu, którym jest PRAWDA, czyli pierwsze z transcendentaliów platońskich – wyjaśnia Daniel Źródlewski, rzecznik prasowy festiwalu. – Trzy najbliższe edycje Kontrapunktu opierać się będą na wartościach, które pozwalają przekraczać, wykraczać poza, przewyższać, budzić dyskusję, potrzebę zadawania pytań, a wreszcie poddawać krytyce i deklarować poglądy. Naczelne i najbardziej doskonale, według Platona idee: Prawda/Dobro/Piękno stały się podstawą myśli humanistycznej na wiele stuleci. Są przedmiotem odwiecznego dyskursu filozoficznego, ciągłego obalania i budowania. Ta triada ma być jednak dla twórców Kontrapunktu jedynie swoistym punktem wyjścia – ma wyznaczać szerokie pole dyskursu i refleksji, a w praktycznym ujęciu mobilizować twórców zaproszonych do współpracy i ułatwić selekcję najlepszych spektakli.

Jak mówi Karolina Gołębiowska, inspiracją dla niej były słowa Wernera Herzoga: „Nie istnieje taki podział: po jednej stronie rzeczywistość, a po drugiej – fikcja. Jest tylko poszukiwanie prawdy, rodzaj śledztwa, tropienia kondycji ludzkiej”.

– Zaproponowałam zatem znak oparty na konstrukcji typograficznej złożonej ze znaków zapytania. Prawda, którą mam na myśli, to także nieustanne dążenie do niej - stąd ma przywodzić na myśl znak nieskończoności. Wreszcie to nawiązanie do znaku Yin i Yang, czyli filozofii, która nie pozwala, podobnie jak w rozumieniu Herzoga, przeciwstawiać sobie rzeczy i jednoznacznie je definiować, a więc niemożliwe jest określenie "jedynej prawdy" – tłumaczy artystka.

 

______________________________________

Karolina Gołębiowska (ur. 1990 r.) – ukończyła studia na kierunkach grafika i fotografia na Akademii Sztuki w Szczecinie. Pracuje w różnych mediach m.in: grafika, fotografia, film, rzeźba. Często eksperymentuje, wykorzystując w swoich pracach niestandardowe materiały. W swojej twórczości dotyka tematów związanych z historią i współczesnymi zjawiskami społecznymi i politycznymi. Jej prace pokazywane były w kraju i za granicą, m.in: w Polnisches Institut w Berlinie (2017), podczas festiwalu Pomnikomania w Warszawie (2019). Jest laureatką nagrody Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego za najlepszy dyplom artystyczny w 2014 roku, finalistką konkursu Artystyczna Podróż Hestii (2019) oraz Ogólnopolskiego Festiwalu O!Pla (2018). Pracuje jako asystentka w Pracowni Rzeźby i Działań Przestrzennych Akademii Sztuki w Szczecinie oraz współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi.