Przejazd byłą ulicą Goleniowską znowu otwarty. Kierowcy jadący od strony Świnoujścia mają teraz alternatywę dla przebudowywanego odcinka autostrady A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica.

Zjazd relacji Świnoujście – Szczecin Dąbie z drogi S3 w dawną ulicę Goleniowską został udostępniony w miniony poniedziałek od godz. 14:00. Mogą z niego korzystać tylko samochody osobowe (o masie do 3,5 ton).

– Powinno to pomóc zmniejszyć korki, które tworzą się przed przebudowywanym odcinkiem autostrady A6 w relacji powrotnej znad morza – mówi Mateusz Grzeszczuk z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – Przypominamy przy tym, iż możliwy jest tylko i wyłącznie zjazd z drogi S3 w kierunku Szczecin Dąbia, dawna ulica Goleniowska na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kablową jest drogą jednokierunkową, a pojazdy jadące ulicą Goleniowską z drogi S3 muszą ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym ulicą Kablową – zaznacza.

Przez wiele lat na drodze S3 funkcjonowało niebezpieczne skrzyżowanie z ulicą Goleniowską. Wraz z wybudowaniem węzła Drogowego Szczecin Dąbie (Tczewska) skrzyżowanie to zostało zamknięte. Po zamknięciu tego skrzyżowania na skutek decyzji zarządcy ulicy Goleniowskiej (Starostwo Powiatowe w Goleniowie) droga ta przestała być drogą publiczną i została przekazana Lasom Państwowym.

Ponowne udostępnienie tej trasy kierowcom, w związku z utrudnieniami powstającymi na przebudowywanym odcinku A6 Szczecin Dąbie – Rzęśnica, wymagało zawarcia porozumienia dzierżawy z Lasami Państwowymi i zrealizowania prac niezbędnych do udostępnienia tej drogi dla ruchu. Roboty te obejmowały wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni, wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu, wykoszenie poboczy oraz udrożnienie zjazdu z drogi S3 (uśnięcie barier i częściowa rozbiórka pryzmy ziemnej).

Zjazd z drogi S3 w dawną ulicę Goleniowską będzie funkcjonował do czasu występowania utrudnień związanych z realizacją robót na trasie A6/S3.