Nowy odcinek Drogi Krajowej nr 13, który połączy Rondo Hakena z autostradą A6, to niezwykle ważna inwestycja drogowa. Ma zapewnić korzystne połączenie z siecią dróg szybkiego ruchu i zlikwidować korki tworzące się na wyjeździe ze Szczecina w okolicach Przecławia i Warzymic. Nowy fragment ma być gotowy w 2021 roku. Właśnie wybrano jego wykonawcę.

W przetargu na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Przecławia i Warzymic swoje oferty złożyły cztery firmy. Propozycje wahały się od 140,4 do 194,7 mln złotych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pierwotnie zamierzała przeznaczyć na ten cel 106 mln zł, a więc o ponad 30 mln mniej niż najtańsza oferta. Dziś GDDKiA oficjalnie poinformowała, że ogłoszono wybór wykonawcy, którym została firma Energopol Szczecin S.A. (najtańsza oferta). Pozostali oferenci będą mieli 10 dni na ewentualne odwołania od wyniku przetargu. Jeżeli nie będzie odwołań, to rozpocznie się kontrola uprzednia Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i spełnieniu wszelkich formalności będzie mogło dojść do podpisania umowy.

– Zbliżamy się do finalizacji procedury przetargowej, dla tej bardzo ważnej inwestycji, która będzie stanowiła połączenie Szczecina z siecią autostrad i dróg ekspresowych – podkreśla Łukasz Lendner Dyrektor GDDKiA O/Szczecin.

Obecnie DK nr 13 przebiega przez osiedla mieszkaniowe w Przecławiu i Warzymicach. Nowy odcinek ma od wschodu omijać najbardziej zurbanizowane tereny, dzięki czemu doprowadzi do rozdzielenia ruchu lokalnego od tranzytowego. W planach jest budowa dwujezdniowej drogi o długości 6,5 km. W każdą stronę będą dwa pasy ruchu, a w obszarze węzła Kołbaskowo powstaną trzy pasy.

W ramach inwestycji planowana jest również budowa nowego węzła drogowego Szczecin Zachód na połączeniu z autostradą A6. Jednocześnie zamknięty zostanie obecnie funkcjonujący węzeł, który powstał w latach 30. ubiegłego wieku i nie spełnia współczesnych parametrów (południowe łącznice wykonane są z kostki brukowej).