Radni z Komisji ds. Budżetu i Rozwoju pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały zezwalający prezydentowi na zaciągnięcie pożyczek w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Uzyskane w ten sposób 877 mln zł pozwoli zrealizować najważniejsze miejskie inwestycje, zwłaszcza te związane z transportem i komunikacją.

Przygotowując program inwestycyjny na lata 2019 – 2023, miasto od początku zakładało, że na jego realizację konieczne będzie zaciągnięcie zobowiązań kredytowych. Teraz konkretne rozmowy w tej sprawie rozpoczęto z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. To instytucja finansowa Unii Europejskiej, która udzielając kredytów podmiotom publicznym i prywatnym ma przyczyniać się do „harmonijnego rozwoju Wspólnoty”.

- To bank oferujący najlepsze warunki i najtańsze kredyty. Zbadał już naszą zdolność kredytową i ocenił, że jesteśmy wiarygodnym partnerem – mówił Stanisław Lipiński, skarbnik miasta.

Skarbnik uspokajał radnych, że wskaźnik zadłużenia miasta zostanie utrzymany w bezpiecznych granicach. Okres spłaty kredytów, które będą zawierane w kilku transzach, to 25 lat.

Wciąż nie wiadomo, które dokładnie inwestycje zostaną dofinansowane pieniędzmi z EBI. Ostateczna decyzja będzie należeć do banku. Wybierze on zadania z listy przedstawionej przez miasto, na której figurują inwestycje zapisane w Wieloletnim Programie Rozwoju Szczecina. To m.in. przebudowa układu dróg na Międzyodrzu wraz z budową Mostu Kłodnego, wielki projekt przebudowy torowisk w niemal całym mieście, budowa torowiska do Mierzyna, przebudowa ul. Szafera wraz z budową pętli autobusowo-tramwajowej czy też budowa nowego stadionu Pogoni.

Ostateczną decyzję w sprawie tej uchwały radni podejmą podczas najbliższej sesji, we wtorek 28 maja.