Już w najbliższy czwartek kierowcom będzie łatwiej przejechać przez ulicę Kołłątaja - od ulicy Warcisława będzie można bez utrudnień dojechać do ronda Giedroycia. Trzeba jednak dodać, że to nie koniec zmian. W ramach tego etapu prac wykonawca rozpocznie prace torowe na ostatnim odcinku objętym zakresem przebudowy, czyli na alei Wyzwolenia od placu Witosa do ronda Giedroycia, co oznacza kolejne zmiany w organizacji ruchu.

W dalszym ciągu trwają prace na pozostałych odcinkach, zgodnie z wprowadzonymi wcześniej zmianami. Natomiast od 22 stycznia zostanie wprowadzona kolejna zmiana organizacji ruchu, tym razem w ciągu al. Wyzwolenia na odcinku od placu Witosa do ronda Giedroycia.

Do ronda Giedroycia przez ulicę Ofiar Oświęcimia

Ruch pojazdów po al. Wyzwolenia na odcinku od ronda Giedroycia do ul. Odzieżowej będzie możliwy jedynie w kierunku Centrum, po jednym pasie ruchu. W przeciwnym kierunku ruch zostanie poprowadzony od ulicy Odzieżowej, przez ulicę Ofiar Oświęcimia do skrzyżowania z ul. Staszica i dalej do ronda Giedroycia. Tym samym ul. Ofiar Oświęcimie będzie pełnić funkcję jednokierunkowej na odcinku od ul. Odzieżowej do ul. Staszica.

Organizacja ruchu zmieniona zostanie także na skrzyżowaniu Ofiar Oświęcimia-Staszica. Wlot od al. Wyzwolenia będzie dwupasmowy - lewy pas przeznaczony będzie do skrętu w lewo, a prawy – do jazdy na wprost i w prawo. Na tym skrzyżowaniu zmieniony zostanie również program sygnalizacji. Dodatkowo wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Wyzwolenia-Felczaka.

Miejska spółka Tramwaje Szczecińska przypomina, że nadal obowiązują wprowadzone już zmiany. Zamknięty dla ruchu jest odcinek ul. Piłsudskiego pomiędzy ul. Mazurską i pl. Rodła. Wyłączona z użytkowania jest również zachodnia jezdnia al. Wyzwolenia pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Rayskiego i skrzyżowaniem z ul. Mazowiecką. Przejazd na jezdnię wschodnią odbywa się na skrzyżowaniu Wyzwolenia-Rayskiego, a powrót na jezdnię zachodnią poprzez tymczasowy przejazd przez torowisko na wysokości skrzyżowania Wyzwolenia-Mazowiecka.

Zmiany i pominięcia w przystankach autobusowych

O szczególną uwagę proszeni są nie tylko kierowcy, ale i pasażerowie, bowiem kolejne zmiany dotyczą również komunikacji miejskiej.

Autobusy linii 87 w kierunku pętli „Dworzec Główny (Owocowa)” od ronda Giedroycia będą kursować przez al. Wyzwolenia i ul. Felczaka do przystanku „Wąska Floating Arena” i dalej bez zmian, z pominięciem ul. Staszica i ul. Lubomirskiego.

Przystanek „Kołłątaja” zlokalizowany będzie w ciągu al. Wyzwolenia za rondem Giedroycia (nr 12733, wspólny z linią 812).

Przystanek „Kołłątaja” dla linii 522, 523, 525, 530 i 532 w kierunku pl. Rodła przeniesiony zostanie z torowiska tramwajowego na al. Wyzwolenia za rondem Giedroycia (nr 12733, wspólny z linią 812).

Autobusy linii 812, 522, 523, 525, 530 i 532 w kierunku ronda Giedroycia od przystanku „Rayskiego” będą kursować przez al. Wyzwolenia, ul. Ofiar Oświęcimia i ul. Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian.

Przystanek „Odzieżowa” zlokalizowany będzie w ciągu ul. Ofiar Oświęcimia przy skrzyżowaniu z ul. Odzieżową (nr 12831), a przystanek „Kołłątaja” - w ciągu ul. Staszica pod kładką (nr 12720, wspólny z liniami 53, 60, 67, 87 i B; nie dotyczy linii 812, której przystanek w dalszym ciągu zlokalizowany będzie w zatoce, nr 12721). Dodatkowo w tym kierunku uruchomiony zostanie przystanek „Ofiar Oświęcimia” (nr 14221, wspólny z liniami 53, 60 i 67).

Autobusy linii B w kierunku ronda Giedroycia od przystanku „Rayskiego” będą kursować przez al. Wyzwolenia, ul. Ofiar Oświęcimia i ul. Staszica do ronda Giedroycia i dalej bez zmian.

Skomunikowanie linii 525 z Zajezdni Golęcin (przyj./odj. 4:09) z linią 522 z Warszewa (przyj. 4:08, odj. 4:16) realizowane będzie na przystanku „Ofiar Oświęcimia”.