Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznacza 100 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych, które organizują pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet z Pomorza Zachodniego. To wprowadzenie w życie zapowiedzianego na początku roku przez marszałka Olgierda Geblewicza i sejmik wsparcia.

 

– To nasza realna pomoc oraz wsparcie na rzecz równego traktowania i gest solidarności. Przekazujemy konkretne środki na pracę organizacji pozarządowych, które będą nieść pomoc prawną i psychologiczną kobietom walczącym o swoje podstawowe prawa – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Organizacje pozarządowe mogły starać się o dofinansowanie projektów z zakresu równego traktowania, w tym działań na rzecz równych praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji w różnych obszarach życia mieszkanek regionu. Decyzją zarządu województwa wsparcie otrzymają dwa podmioty, każdy po 50 tys. zł.

Koszalińskie Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet dotację przeznaczy m.in. na zorganizowanie bezpłatnego poradnictwa prawnego, psychologicznego (terapeutycznego) oraz obywatelskiego.

– W Koszalinie funkcjonuje od dwóch lat Koszalińskie Centrum Praw Kobiet i w ramach tego centrum udzielamy bezpłatnego poradnictwa m.in. prawnego i psychologicznego, ale zauważamy potrzebę rozszerzenia tych działań. Kobiety mają gorszy dostęp m.in. do usług prawniczych ze względu na brak środków na przykład w sytuacji przemocy w rodzinie czy rozwodu – wyjaśnia Dorota Róża Chałat, prezeska Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Regionalny Kongres Kobiet w Szczecinie poprowadzi Zachodniopomorskie Centrum Praw Kobiet, w ofercie którego będzie bezpłatne wsparcie psychologiczne oraz porady i opieka prawna w kontaktach np. z policją, prokuraturą, sądami. Mieszkanki regionu będą mogły wziąć udział w cyklu spotkań autorskich na temat praw kobiet, praw człowieka czy ruchów obywatelskich. Zostanie również uruchomiona Zachodniopomorska Akademia Liderek Praw Kobiet. W planach jest także wydanie publikacji „Przewodnik Praw Obywatelskich i Przewodnik Praw Kobiet” oraz opracowanie raportu dotyczącego przestrzegania praw obywatelskich i praw kobiet na Pomorzu Zachodnim.

– Chciałybyśmy wesprzeć kobiety merytorycznie i prawnie w różnych częściach województwa, dać kobietom siłę – mówi przedstawicielka stowarzyszenia Małgorzata Matyja.