Firma Eko-Inwest S.A. ze Szczecina będzie pełniła funkcję inżyniera kontraktu przy budowie nowego torowiska oraz pętli tramwajowej przy granicy Szczecina i Mierzyna. Termin otwarcia ofert w przetargu na wykonawcę przesunięto na połowę stycznia. Tramwaje mają dojechać do CH Ster w 2021 r.

Zadaniem inżyniera kontraktu będzie świadczenie usług związanych z zarządzeniem, koordynacją, kontrolą, nadzorem i rozliczeniem tej inwestycji. Eko Inwest otrzyma na ten cel 1,57 mln zł. Ich oferta cenowa zmieściła się w budżecie określonym na 1,6 mln zł.

Najpierw w listopadzie, a później w grudniu, mieliśmy poznać również wykonawcę prac. Miasto przesunęło jednak termin otwarcia ofert przetargowych na połowę stycznia. Powodem jest aktualizacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dokumentacji przetargowej, na podstawie pytań nadsyłanych przez firmy zainteresowane tym zamówieniem.

Co się zmieni?

Po zakończeniu budowy nowego torowiska „ósemka” pojedzie ok. 800 metrów dalej, na pętlę autobusowo-tramwajową Mierzyn, zaprojektowaną przy CH Ster. Na odcinku od Ronda Gierosa do ul. Kwiatowej dobudowany zostanie drugi tor, a ten istniejący przejdzie modernizację. Tramwaje będą mogły skręcać w ul. Kwiatową (tam jest obecnie końcowy „ósemki”) zarówno jadąc od strony Ronda Gierosa, jak i od strony Mierzyna.

Na objętej projektem trasie przewidziano cztery przystanki: tramwajowo-autobusowy przy ul. Krętej; tramwajowo-autobusowy przy ul. Kwiatowej; tramwajowy przy ul. Polskich Marynarzy; przystanki przy CH Mierzyn - dwa perony tramwajowo-autobusowe i trzeci peron tramwajowy.

Przebudowany zostanie również układ drogowy w ciągu ul. Ku Słońcu wraz z ciągami pieszymi, rowerowymi i parkingami rowerowymi dla obsługi podróżnych. Projekt przygotowało Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu.

Wykonawca będzie miał 2 lata od dnia podpisania umowy na realizację wszystkich prac.