To wątpliwości, z którymi boryka się teraz wielu rodziców dzieci urodzonych w 2011 roku. Tuż przed początkiem naboru, miasto organizuje czat, na którym specjaliści spróbują doradzić im przy podejmowaniu decyzji.

Pora rozpocząć rekrutację

We wtorek, 25 kwietnia, rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018. Obowiązek szkolny obejmuje w tym roku dzieci urodzone w 2010 roku. Rodzice o rok młodszych maluchów sami zdecydują, czy pozostawić swoje dziecko na kolejny rok w przedszkolu, czy też umożliwić im rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły podstawowej. Eksperci często mówią o korzyściach płynących ze wcześniejszego rozpoczęcia edukacji, ale wielu rodziców wciąż zastanawia się czy ich dzieci są na ten krok gotowe.

Specjaliści udzielą odpowiedzi

Wielu rodziców ma wątpliwości dotyczące tego, czy należy wysłać sześciolatka do szkoły. Obawiają się, że ich dziecko nie jest gotowe na rozpoczęcie kolejnego etapu edukacji albo tego, że nie będzie miało zapewnionej odpowiedniej opieki.

- By rozwiać wątpliwości, 20 kwietnia br. w godz. 12.00-13.30 zapraszamy na czat dla rodziców 6-latków, w którym wezmą udział specjaliści – pedagog, psycholog i doradca metodyczny. Będzie można im zadać wszystkie pytania, które nurtują rodziców dzieci urodzonych w 2011 roku – informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.

Pytania już teraz można zadawać za pomocą specjalnego formularza umieszczonego na stronie internetowej www.6latki.szczecin.pl.

Tam też rodzice mogą znaleźć porady, informacje na temat zasad rekrutacji, a także poznać korzyści płynące z wcześniejszego posłania dziecka do szkoły podstawowej.

Jakie warunki musi spełnić sześciolatek by iść do pierwszej klasy?

Sześciolatek może trafić do pierwszej klasy podstawówki, jeśli w roku szkolnym 2016/2017 korzystał z wychowania przedszkolnego. Jeśli dziecko nie odbyło rocznego przygotowania szkolnego, może pójść do I klasy szkoły podstawowej pod jednym warunkiem. Rodzice, którzy chcą by ich 6-letnie dziecko rozpoczęło naukę w szkole podstawowej, muszą udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie przygotowana zostanie opinia o możliwości rozpoczęcia nauki przez dziecko w pierwszej klasie.

W jaki sposób w tym roku odbywa się nabór?

Podobnie jak w ubiegłych latach, rodzice, by zapisać swoje dziecko do przedszkola, oddziału zerowego funkcjonującego w szkole podstawowej lub szkoły mogą korzystać ze strony internetowej naboru: https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi szczegółowe informacje dotyczące oferty wszystkich szczecińskich placówek publicznych.

Jak wygląda rekrutacja do przedszkoli?

Rodzice, których dziecko chodzi już do jednego z przedszkoli publicznych, jeśli chcą, by kontynuowało naukę w tym samym miejscu, muszą złożyć deklarację u dyrektora danej placówki. Trzeba to zrobić na 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji do przedszkoli publicznych, czyli w tym roku w terminie od 18 do 24 kwietnia.

W naborze do przedszkoli wezmą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę. Chodzi o dzieci w wieku 3-6 lat (urodzone w latach 2011-2014), które mieszkają wraz z rodzicami Szczecinie.

Ze szczegółowymi kryteriami naboru można się zapoznać tutaj: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50344.asp?soid=B71453D5A2404E6393795781216FD1E0.


Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych:

 • 18-24.04.2017 r. – składanie przez rodziców dzieci obecnie uczęszczających do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tej placówce.

 • 25.04-12.05.2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 15.05-19.05.2017 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

 • 09.06.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 • 12.06.-13.06.2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

 • 14.06.2017 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

 • 25.04-19.05.2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 • 25.04.-05.05.2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym wraz z wymaganymi dokumentami.

 • 08.05.-12.05.2017 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej SPORTOWEJ, MISTRZOSTWA SPORTOWEGO lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

 • 15.05.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

 • 06.06.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (30.05.2017 r. - w przypadku kandydatów do szkół sportowych).

 • 07.06.-09.06.2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia (31.05.-02.06.2017 r. - w przypadku kandydatów do szkół sportowych).

 • 12.06.2017 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (05.06.2017 r. - w przypadku kandydatów do szkół sportowych).