Przez najbliższe dwa lata prowadzone będą prace związane z budową nowoczesnego obiektu dla Oddziałów i Poradni Chorób Zakaźnych w szpitalu wojewódzkim przy ulicy Arkońskiej. Inwestycja uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 59 milionów złotych.

- Powiem rzecz dziwną, ale prawdziwą. Nie byłoby tej uroczystości, gdyby nie pandemia Covid-19. Pandemia, która ponad rok temu zamknęła nas wszystkich w domach. Wszystkim decydentom w Europie uzmysłowiła, jak nieprzygotowani jesteśmy na choroby zakaźne - mówił podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego marszałek Olgierd Geblewicz.

Oddziały zakaźne dla dorosłych i dzieci

Najnowsza inwestycja szpitala wojewódzkiego przewiduje budowę i wyposażenie w aparaturę medyczną nowoczesnego obiektu, w którym będą mieściły się oddziały i poradnie chorób zakaźnych dla dorosłych i dzieci. Pacjenci będą przyjmowani na oddziały w dwóch niezależnych punktach przyjęć SOR – pediatrycznym i dla osób dorosłych.

– Ostatnie miesiące pokazały nam, jak bardzo istotna jest budowa nowego oddziału zakaźnego. Bardzo długo czekaliśmy na ten dzień – dodała Małgorzata Usielska, dyrektor placówki.

Na parterze znajdą się poradnie specjalistyczne. Na pierwszym piętrze powstanie Oddział Dziecięcy Obserwacyjno-Zakaźny, natomiast na drugim i trzecim oddziały zakaźne dla dorosłych. Kolejne piętra będą przeznaczone na zaplecza socjalne, administracyjne oraz sale szkoleniowe dla studentów.

Inwestycja ze wsparciem funduszy unijnych

Koszt przedsięwzięcia to około 70 milionów złotych. Inwestycja uzyskała wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 59 milionów złotych. Blisko 7 mln zł pochodzi z budżetu państwa, a dodatkowe 3 miliony pochodzą z budżetu województwa zachodniopomorski. Szpital przekazał 900 tys. zł wkładu własnego.

Marszałek Olgierd Geblewicz przypomniał również o otwartej postawie, którą przyjęła Komisja Europejska w trakcie pandemii.

- Komisja Europejska pozwoliła nam przesuwać środki z funduszy na walkę z pandemią. I to bez żadnej zwłoki. To było bardzo ważne, ponieważ podczas pierwszej fali musieliśmy kupować środki ochrony indywidualnej oraz urządzenia, których po prostu brakowało. W Szczecinie zdecydowaliśmy się, aby pójść dalej. Pani dyrektor miała gotowy projekt tego budynku, ale wciąż nie było zgody komisji na finansowanie działań infrastrukturalnych.

Zielone światło i nowoczesny obiekt

W kwietniu ubiegłego roku marszałek Geblewicz spotkał się z dyrektorem komisji odpowiedzialnej za fundusze europejskie. Wówczas marszałek przekonywał, aby fundusze unijne – przeznaczone na pandemię - można było wykorzystać do budowy nowoczesnego oddziału zakaźnego.

- Powiedziałem wtedy, że ta pandemia zostanie z nami przez długie miesiące, o ile nie lata.

Dodałem, że rozmawialiśmy ze specjalistami w Szczecinie i zgodnie stwierdziliśmy, że potrzebujemy szpitala zakaźnego na miarę XXI wieku. Po kilku tygodniach otrzymaliśmy zielone światło i zgodę na wykorzystanie funduszy, które zostały przeznaczone na walkę z pandemią Covid-19 - przypomniał Olgierd Geblewicz.

Generalnym wykonawcą jest firma Warbud, która zakończyła już prace przygotowawcze polegające na m.in. przebudowie infrastruktury podziemnej, odwiertach geologicznych i szeregu prac geodezyjnych.

W najbliższym czasie ekipa wykonawcy rozpocznie budowę konstrukcji budynku – fundamenty, ściany nośne i stropy piwnicy. Zakończenie prac, wyposażenie i oddanie do użytkowania zaplanowano na listopad 2023 roku.