Działka na tyłach Filharmonii ma zostać wykorzystana do budowy sceny plenerowej. Radni zgodzili się przeznaczyć 50 tys. zł na przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. To pierwszy krok na długiej drodze do realizacji tego pomysłu.

 

Punkt zapewniający przeznaczenie odpowiednich środków na ten cel, znalazł się w projekcie uchwały zmieniającej tegoroczny budżet, który przyjęto podczas wtorkowej sesji Rady Miasta. Więcej o pomyśle budowy sceny plenerowej Filharmonii mówiono podczas wcześniejszej Komisji Kultury.

– Już od dłuższego czasu pani dyrektor Filharmonii Dorota Serwa bardzo uważnie przyglądała się działce tuż za Filharmonią, od strony ul. Zygmunta Starego. Powstała koncepcja, aby tę przestrzeń w naturalny sposób wykorzystać. Przeznaczyć ją na plenerową działalność koncertową – mówiła Joanna Leszczyńska, dyrektor Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta.

Zdecydowano, że nową scenę powinni zaprojektować architekci samego gmachu Filharmonii – nagradzani za tę realizację przedstawiciele hiszpańskiego biura Barozzi/Veiga. Najpierw do końca roku mają przygotować program funkcjonalno-użytkowy, na co właśnie zapisano pieniądze w budżecie miasta.

– Mając sporządzony program funkcjonalno-użytkowy, Filharmonia będzie mogła aplikować o środki zewnętrzne na realizację całej koncepcji – tłumaczyła dyrektor Leszczyńska.

Budowa sceny plenerowej Filharmonii będzie więc zależała w dużym stopniu od uzyskania dofinansowania ministerialnego czy unijnego. Na razie miasto jest na początku drogi.

Zagospodarowana może zostać również sąsiednia działka, za Komendą Wojewódzką Policji. Miasto uzyskało zgodę radnych, by wystawić ją na sprzedaż. Mogą tam m.in. być realizowane różne usługi (np. hotelowe) lub powstać budynki mieszkalne. Nie wiadomo, czy zostanie zachowany znajdujący się tam schron przeciwatomowy (z wciąż kompletnym wyposażeniem), który kiedyś był tajnym stanowiskiem wojewody na czas kataklizmu lub wojny.