To będzie jedno z największych wydarzeń naukowo-społecznych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. „Czas rozstrzygnąć jak obecnie należy pojmować praworządność” – zapowiadają organizatorzy wydarzenia „Areopag – o pojmowaniu praworządności”. Gościem specjalnym będzie sędzia Arkadiusz Krupa. Autor strony „Ślepym Okiem Temidy” wykona ilustracje nawiązujące do przebiegu debaty.

 

To jedno z największych wydarzeń naukowo-społecznych tego roku organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ma połączyć elementy rzetelnej debaty naukowej uznanych specjalistów w swojej dziedzinie z potrzebą przystępnego przekazania tych doniosłych treści szerokiemu gronu odbiorców.

Jak należy pojmować praworządność?

„W czasach antycznych najwybitniejsi dostojnicy rozstrzygali na Areopagu sprawy wielkiej wagi państwowej. Współczesny Areopag, na który zapraszamy, znów zgromadzi najbardziej znamienitych prawników. Zajmą się oni rozważaniem szczególnie istotnego zagadnienia – pojmowaniem praworządności” – zachęcają organizatorzy wydarzenia.

Role areopagitów przyjęli prof. Ewa Łętowska, prof. Marek Safjan, prof. Marek Zubik, prof. Jerzy Zajadło oraz prof. Adam Bodnar. Postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy współczesne mechanizmy prawne nadążają za procesami społecznymi. Gościem specjalnym będzie sędzia Arkadiusz Krupa – autor profilu „Ślepym Okiem Temidy” wykona ilustracje nawiązujące do przebiegu debaty.

„Czy prawo nadąża za tak szybko zmieniającą się rzeczywistością?”

– Praworządność, będąc fundamentem demokratycznego państwa prawnego, jest niezwykle istotnym zagadnieniem. Antyczne wezwanie, które brzmi „bądźmy niewolnikami prawa, abyśmy mogli być wolni”, nadal pozostaje aktualne – podkreśla prof. US dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz. – Prawo, które jest regulatorem stosunków społecznych i wyznacza ramy podejmowanych działań, jest jednocześnie konstrukcją utrzymującą właściwy sposób funkcjonowania każdego z nas w społeczeństwie.

Profesor US zwraca jednocześnie uwagę na niezwykle dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.

– Powstaje więc pytanie, czy prawo nadąża za tak szybko zmieniającą się rzeczywistością i jaka funkcja winna mu być współcześnie przypisana? W Europie znów do władzy dochodzą ruchy popierające lekceważenie przyjętych ram prawnych. Ustrój określany jako demokracja nieliberalna zyskuje w Europie kolejnych zwolenników. Czy mamy receptę, by bronić praworządności i by rządy prawa wyznaczały granice naszych działań? Tego chcemy dowiedzieć się od areopagitów.

„Czas rozstrzygnąć, jak należy pojmować praworządność”

Eksperci będą dyskutować w przestrzeni sali sesyjnej Rady Miasta Szczecin. Wydarzenie rozpocznie się 27 stycznia br. o godz. 18. Pula miejsc na sali została już wyczerpana, ale organizatorzy zapraszają do śledzenia przebiegu debaty na portalach Facebook i Youtube Wydziału Prawa i Administracji US oraz redakcji wSzczecinie.pl.

„Czas rozstrzygnąć jak obecnie należy pojmować praworządność”. „Debata ta dostarczy rzetelnej wiedzy, która wśród wielogłosu dyskursu publicznego może stanowić syntezę tego problemu” – zapewniają.

Część konferencji „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”

Areopag o pojmowaniu praworządności organizowany jest w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. prof. Stanisława Czepity „O pojmowaniu prawa i prawoznawstwa”. To jedno z największych wydarzeń naukowych w dziedzinie teorii prawa, którego tematyka w tym roku została zdominowana przez rozważania nad konstytucjonalizmem i nieliberalną demokracją.

Nad merytorycznymi zagadnieniami konferencji czuwa Komitet Naukowy, w którym zasiadają najwybitniejsi polscy teoretycy prawa – prof. Sławomira Wronkowska Jaśkiewicz, prof. Tomasz Gizbert-Studnicki, dr Wojciech Bożek i prof. Leszek Leszczyński. Wydarzenie to objęli swym patronatem honorowym Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Tarczyński, prezydent Szczecina Piotr Krzystek oraz marszałek Olgierd Geblewicz.