Radna Małgorzata Jacyna-Witt (niezrzeszona) zaproponowała, by w niszczejącym budynku przy ul. Dębogórskiej na Golęcinie stworzyć wielki Dom Gier. Magistrat nie planuje tam jednak publicznych inwestycji i w odpowiedzi na interpelacje poinformował, że zabytkowy obiekt jest przygotowywany do zbycia.

Stara Olejarnia jest jedną z największych postindustrialnych perełek Szczecina. To XIX-wieczny budynek, w którym na początku działał młyn parowy. Po przebudowie mieściła się tutaj olejarnią, w której jeszcze krótko po zakończeniu wojny produkowano olej rzepakowy. Później w masywnym budynku działała fabryka szczotek i odlewnia metali kolorowych.

Od lat Stara Olejarnia stoi jednak pusta i niszczeje. Ze względów finansowych nie udał się projekt fundacji Balet, która chciała w zrewitalizowanych wnętrzach stworzyć szkołę baletową, teatr, internat i hotel. Obiekt w 2012 roku wrócił do miasta. Nie udało się znaleźć inwestora, który chciałby zainwestować tutaj swoje pieniądze. Wysokie koszty remontu zabytkowego budynku i zdegradowane otoczenie do tej pory skutecznie odstraszały potencjalnych kupców.

Escape roomy, paintball, snooker, szachy....

Radna Małgorzata Jacyna-Witt zaproponowała, by ożywić to miejsce za pomocą publicznej inwestycji dofinansowanej ze środków unijnych na rewitalizację.

„Proponuję, aby niszczejący budynek miejski nazywany "starą olejarnią" zagospodarować na Dom Gier, największy i najnowocześniejszy w tej części Europy. Escape roomy, paintball, snooker, strzelnica multimedialna, a dla bardziej konserwatywnych sale do gry w szachy, brydża czy gry planszowe” – napisała radna Jacyna Witt w interpelacji skierowanej do magistratu.

Dodatkowo część obiektu miałaby według jej pomysłu zostać zagospodarowana na lofty. Ich budowę zrealizowana zostałaby w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Środki uzyskane ze sprzedaży mieszkań oraz z unijnego dofinansowania sfinansowałyby renowację „miejskiej” części Starej Olejarni.

„I to jest prawdziwa rewitalizacja - wprowadzenie nowej funkcji, nowych ludzi w dzielnicę zdegradowanych budynków mieszkaniowych i obiektów przemysłowych!” – podsumowała swój wniosek z 27 lipca radna Jacyna-Witt.

Miasto szykuje zabytkowy budynek do sprzedaży

Odpowiedź przyszła po blisko miesiącu. Podpisany pod nią jest Michał Przepiera, zastępca prezydenta Szczecina. W treści nie ma nawet słowa o możliwości przeprowadzenia w Starej Olejarni miejskiej inwestycji. Obiekt ma zostać sprzedany.

„W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 27.07.2017 r. uprzejmie informuję, że nieruchomość stanowiąca działki 20/1 i 20/3 z obr. 3031, położona przy ul. Dębogórskiej 31, 32, 33 w chwili obecnej przygotowywana jest do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przewiduje się oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków usytuowanych na gruncie” – czytamy w odpowiedzi magistratu.

Nie jest jeszcze gotowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru Golęcina. W jego projekcie proponowane są zapisy o przeznaczeniu działki ze Starą Olejarnią na zabudowę usługową. Zakazana jest działalność handlowa na dużą skalę (obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2), usługi w zakresie opieki nad dzieckiem, tworzenie miejsc parkingowych między budynkiem a ul. Dębogórska, umieszczanie reklam.

Stara Olejarnia jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków. Do kupna budynku potencjalnych inwestorów zachęcić ma planowana bonifikata. Zgodzić się na nią musi Rada Miasta.

„W dniu 19.07.2017 r. przekazano do Biura Prezydenta Miasta projekt uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty ( w wysokości 99%) od ceny netto nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie, składającej się z działki nr ewid. 20/1 z obr. 3031 o adresie ul. Dębogórska 31, 32, 33 oraz działki nr ewid. 20/3 z obr. 3031, oddawanej w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynków, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Projekt uchwały zostanie rozpatrzony na sesji Rady Miasta w dniu 12.09.2017 r.” – pisze Michał Przepiera.