Rozmowa Moniki Szymanik z miejskim konserwatorem zabytków Michałem Dębowskim o eksponatach, które biuro konserwatora udostępniło na wystawę staroci na Pocztowej 19.