Otwarto oferty w przetargach na wykonanie infrastruktury miejskiej części nowych przystanków kolejowych planowanych na północnych osiedlach: Szczecin Stołczyn Północny (Nad Odrą) i Szczecin Skolwin Północny (Artyleryjska). W obu przypadkach propozycje zainteresowanych firm są znacząco wyższe niż budżet przygotowany przez zamawiającego – spółkę Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

 

Przy ul. Nad Odrą i przy ul. Artyleryjskiej planowane są nowe przystanki kolejowe przeznaczone dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Wykonanie samych peronów jest zadaniem PKP PLK. Do miasta należy natomiast przygotowanie wokół nich infrastruktury ułatwiającej przesiadkę.

Znalezienie wykonawców wspomnianych inwestycji przysparza miastu pewne trudności. Za pierwszym razem nikt nie stanął do przetargu, a w powtórzonych postępowaniach pojawiły się co prawda po dwie oferty, ale znacząco wyższe niż przewidziano to w budżecie. Trzeba będzie albo zwiększyć środki na te zadania, albo unieważnić przetargi.

SKM Stołczyn Północny

Przy ul. Nad Odrą planowana jest przede wszystkim budowa chodników i dojść do peronów przystanku kolejowego, przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego i wykonanie elementów małej infrastruktury. Projekt obejmuje również m.in. przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych, zagospodarowanie zieleni oraz budowę schodów.

Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie zapisała na ten cel 950 tys. zł. Tymczasem firma KRISTONE zaproponowała 1,7 mln zł, a Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – 2,6 mln zł. Dalsze decyzje zapadną po analizie ofert.

SKM Skolwin Północny

W rejonie planowanego przystanku planowana jest rozbudowa ul. Orłowskiej. Powstaną nowe chodniki i stojaki rowerowe. Zaplanowano remont nawierzchni jezdni i budowę oświetlenia ulicznego. Pojawią się nowe elementy małej architektury, planowane jest też nowe zagospodarowanie zieleni.

Do tego przetargu przystąpiły dokładnie te same podmioty. Firma Kristone zaproponowała 650 tys. zł, a Firma Budowlano-Drogowa MTM SA – 907 tys. zł. To dużo więcej niż zakładano, gdyż na realizację tego zadania zabezpieczono 361 tys. zł. Komisja przetargowa zajmie się teraz analizą złożonych ofert.

Na razie gotowy jest jeden węzeł

Szczecin zobowiązał się do budowy 26 węzłów przesiadkowych przy planowanych przystankach SKM. Na razie gotowa jest infrastruktura przy stacji Szczecin Podjuchy, a wkrótce zostanie oddany węzeł Szczecin Łękno. Na rozstrzygnięcie czekają przetargi dotyczące otoczenia przystanków: Pomorzany, Zdunowo i Niemierzyn (na razie otwarto koperty z ofertami), a niedawno ogłoszono przetarg na przystanek Cmentarz Centralny (okolice wiaduktu nad ul. Ku Słońcu).

Budowa węzłów jest opóźniona, ale miasto tłumaczy, że przez poślizg na budowie części kolejowej, przetargi na kolejne węzły też były przesuwane.

Projekt SKM-ki zagrożony

Zagrożeniem dla całego projektu SKM-ki są bowiem problemy przy przebudowie torowisk i stacji kolejowych. Tutaj wykonawcą, na zlecenie PKP PLK, jest firma Trakcja S.A. Prace są jednak mocno opóźnione. Głównie ze względu na problemy finansowe spółki i stopień skomplikowania kwestii technicznych. Inwestycję trzeba rozliczyć do końca 2023 r., aby nie było zagrożenia utraty dofinansowania unijnego w wysokości 512 mln zł.