W pobliżu ronda u zbiegu ulic Północnej i Wapiennej powstaje zbiornik retencyjny na cieku Warszewiec. Pomoże on uregulować gospodarkę wodną na terenie miasta.

 

To część zadania obejmującego wieloetapową modernizację ulic na Warszewie. Wcześniej zrealizowano budowę wspomnianego ronda. Wykonawcą prac drogowych była spółka Musing Bud. Ich koszt zamknął się w kwocie 4,8 mln zł.

Budową sąsiadującego z rondem zbiornika retencyjnego, a także remontem blisko 1,4-kilometrowego odcinka koryta strumienia Warszewiec, zajmuje się firma Usługi Transportowo-Budowlane Bernard Baranowski. Wartość zamówienia to ponad 6,6 mln zł.

– Konstrukcja ma objętość całkowitą wynoszącą ok. 5500m3. Skarpy zbiornika wykonane zostały z bentomaty oraz koszy gabionowych. Kosze wypełnione są kostką pochodzącą z rozbiórek szczecińskich ulic. Zbiornik posiada odpływ sterowany z regulatorem przepływu oraz zastawkę naścienną kanałową dla awaryjnego przepuszczenia wód powodziowych – informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Zbiornik ma być gotowy w IV kwartale bieżącego roku. Inwestycję nadzoruje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin

AUTOR ZDJĘCIA: UM Szczecin