Do publicznego wglądu udostępniono projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego Łasztownię. Zakłada on przede wszystkim wprowadzenie na teren wyspy nowej zabudowy mieszkaniowo-usługowej (np. w miejscu wesołego miasteczka przy bulwarach), ale nie tylko. W przyszłości jedną z opcji inwestycyjnych na działce z fabryką czekolady „Gryf”, będzie budowa w tym miejscu dużego centrum usługowo-handlowego w formie galerii.

 

Chodzi o działkę o powierzchni 2,87 ha, zlokalizowaną tuż za biurowcem Lastadia przy ul. Zbożowej. Projekt planu zezwala tam na wielofunkcyjną zabudowę śródmiejską mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługowa, a także dopuszcza budowę obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 z usługami kultury, rozrywki, sportu i rekreacji. Projekt planu podtrzymuje więc funkcje przyjęte dla tego terenu w 2011 roku, dodając funkcję mieszkaniową.

Fabryka czekolady dalej będzie mogła działać w tym miejscu

Działka ta należy do Skarbu Państwa i jest w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Przemysłu Cukierniczego „Gryf”. Zapisy miejscowego planu pokazują docelowy model przekształceń, ale w żadnym stopniu nie mogą zmusić do wprowadzenia określonych zmian. Fabryka czekolady będzie mogła więc dalej działać w tym miejscu. Do czasu aż właściciel działki zdecyduje się na nową inwestycję.

– Przedmiotowy plan wyznacza możliwe różne scenariusze przekształceń struktury funkcjonalno-przestrzennej dla wyspy, w tym nieruchomości na której działa fabryka czekolady. Jednym z takich scenariuszy jest utrzymanie, a nawet rozbudowa (rozwój) istniejących funkcji i zastanej infrastruktury, a tym samym kontynuacja bieżącej działalności gospodarczej do momentu podjęcia przez właściciela nieruchomości decyzji o zmianie przeznaczenia terenu w zgodzie z planem – tłumaczy Sylwia Cyza-Słomska z Urzędu Miasta.

Jak do upublicznionych zapisów odnosi się „Gryf”? Miasto podkreśla, że przedsiębiorstwo nie zgłaszało uwag do obowiązującego miejscowego planu ani wniosków do projektu planu. Próbowaliśmy zapytać o to u źródła, ale w piątek nie udało nam się skontaktować z przedstawicielami szczecińskiej firmy.

Zabytkowego budynku nie można zburzyć

Jeśli w przyszłości działka należąca do PPC „Gryf” doczeka się inwestycji, zachowany będzie musiał zostać zabytkowy budynek fabryki czekolady. Dopuszcza się jednak jego rozbudowę i połączenie z nową zabudową.

Maksymalną wysokość nowych budynków ustalono w najwyższym punkcie na 21 metrów. Obowiązywać będzie zastosowanie błękitno-zielonej infrastruktury, czyli wykorzystanie ekologicznych rozwiązań. Wokół zaplanowano zieleń i chodnik ze szpalerem drzew.

Łasztownia ma być nowym sercem miasta

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Międzyodrze Wyspa Grodzka – Łasztownia 3” został w czwartek udostępniony publicznie. Można składać do niego uwagi do 24 sierpnia. Ostateczna wersja projektu trafi w przyszłości pod głosowanie Rady Miasta.

Zagospodarowanie Łasztowni to jeden ze sztandarowych projektów prezydenta Piotra Krzystka. W październiku 2017 roku w tym temacie rozstrzygnięto konkurs architektoniczny, w którym zwyciężyła koncepcja przygotowana przez biuro – Maćków Pracownia Projektowa. Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie kolejnym krokiem do realizacji wizji Łasztowni, jako nowego serca miasta.