ZDiTM poszukuje wykonawcy, który wybuduje drogę rowerową przy ul. Pawła VI. Połączy ona istniejącą infrastrukturę dla cyklistów przy ul. Niemierzyńskiej z ul. Zaleskiego i Parkiem Kasprowicza.

 

To projekt wybrany do realizacji w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021. Zagłosowało na niego 1325 mieszkańców, co zapewniło zwycięstwo w obszarze lokalnym obejmującym Pogodno i Łękno.

Droga rowerowa powstanie po zachodniej stronie ul. Pawła VI, czyli po stronie seminarium. Zaprojektowano ją w miejscu istniejącego chodnika, jako drogę dwukierunkową. Od jezdni oddzielać ją będzie pas zieleni. Chodnik zostanie odsunięty od jezdni o kolejne dwa metry, w miejsce trawnika. Od drogi rowerowej będzie go oddzielało obrzeże lub opaska z krawężnika trapezowego i kostka.

Z wykonaniem tego zadania wiązać się będzie wycinka. Ścięte zostaną 4 drzewa kolidujące z inwestycją (lipa, topola i 2 klony) oraz 2 drzewa wykazujące oznaki zamierania (2 lipy). Sześć młodych lip, które rosną zbyt blisko krawędzi jezdni, będzie przesadzonych na pobliską działkę u zbiegu ulic: Wszystkich Świętych i Niemierzyńskiej. Tam też przewidziano nasadzenia zastępcze – 8 dębów szypułkowych.

Przy ul. Pawła VI zaplanowano natomiast nowe nasadzenia krzewów: tawliny jarzębolistnej (1037 sztuk) i jałowca łuskowatego (94 sztuki). Wykonane będą też cięcia techniczne drzew, których korony wchodzą w kolizję ze skrajnią pionową projektowanej drogi rowerowej.

Podczas przygotowywania projektu w ramach SBO, budowę drogi wyceniono na 581 tys. zł. Tego typu szacunki są jednak zwykle zbyt niskie. Docelowy koszt poznamy po rozstrzygnięciu ogłoszonego niedawno przetargu. Zainteresowane tym zamówieniem firmy mają czas na składanie ofert do 19 sierpnia.