Wraz z początkiem jesieni tego roku swoją działalność rozpocznie nowy dom kultury w naszym mieście – DK Krzemień, nowo wybudowana instytucja kultury w prawobrzeżnej dzielnicy Podjuchy. Obecnie trwa tworzenie oferty zajęć edukacji artystycznej, będących częścią jednego z trzech filarów jego nadchodzącej działalności (edukacja artystyczno-kulturowa, oddziaływanie społeczne, wydarzenia).

Wizją działalności Domu Kultury „Krzemień” jest odnajdywanie i wykorzystywanie połączeń. Nie ma nic lepszego dla człowieka niż tworzenie międzyludzkich relacji. Ich brak dotknął nas wszystkich w okresie pandemii. Poszczególne pracownie artystyczne i twórcze Domu Kultury Krzemień również maja działać w tej filozofii – być otwarte na integrowanie twórcze, na szukanie wspólnych punktów w tworzeniu relacji, na współdziałanie i współodczuwanie.

Każdy, kto przekracza próg Domu Kultury jest indywidualnością. Jest osobną i wyjątkową postacią, dopuszczającą innych do własnego świata. Jednak czy mały, czy dorosły, nikt kto chce zajmować się jakakolwiek sztuką, czy to taniec, czy śpiew, gra na instrumencie, tworzenie vlogów, odgrywanie roli teatralnej, czy kreacja poprzez sztuki wizualne, nie robi tego tylko dla siebie. Sztuka ze swojej natury nastawiona jest na połączenie z drugim człowiekiem: na jego odbiór, zainteresowanie, dialog. Proces ten jest niezwykle intymny i odgrywa ogromną rolę w związku z tworzeniem i pielęgnacją poczucia własnej wartości. Wizja edukacji, która będzie prowadzona w Krzemieniu zakłada poszukiwanie obszarów połączeń, zarówno tych twórczych, jak i międzyludzkich, a następnie wykorzystywanie ich w sposób zapewniający warunki do jak najlepszego tak artystycznego, jak i osobistego rozwoju.

Na będącej w budowie (premiera na początku września) stronie internetowej krzemien.art znajdują się informacje dotyczące trwającego naboru dla instruktorów pracowni artystycznych w sezonie 2020/2021. Chętni mają czas na zgłoszenia do 21 sierpnia.

Otwarcie nowej szczecińskiej instytucji kultury – Domu Kultury „Krzemień” – zaplanowane jest na 25-27 września br.

ZOBACZ TEŻ: Zaglądamy do najnowszego domu kultury. W samym sercu Podjuch stanął Krzemień [FOTO]