Radni zgodzili się na 500 tys. zł dotacji na dokończenie prac związanych z przebudową północnej nawy budynku kościoła konkatedralnego pw. św. Jakuba Apostoła. Zakres prac niedawno poszerzono, m.in. po tym jak odkryto relikty gotyckiej krypty.

Przebudowa północnej nawy bazyliki rozpoczęła się w połowie 2018 r. Celem jest regotyzacja tej części świątyni, czyli przywrócenie jej wyglądu z przełomu XIX i XX wieku. Katedra, po zniszczeniach wojennych, została odbudowana w latach 1972-73 według projektu szczecińskich architektów: Stanisława Latoura i Adama Szymskiego. Zakładał on przywrócenie historycznego kształtu świątyni, z wyjątkiem właśnie północnej elewacji, której nadano nowoczesną formę. Po przebudowie będzie ona spójna architektonicznie z pozostałymi ścianami budowli.

Początkowo koszt prac szacowano na 3,6 mln zł. Część pieniędzy parafia uzyskała z dofinansowania unijnego. Ostatnio jednak zakres prac uległ rozszerzeniu. Odkryto relikty gotyckiej krypty, które mają zostać odpowiednio wyeksponowano. Okazało się również, że konieczne będzie wykonanie nowych stropów.

Parafia złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków miejskich, który pozytywnie zweryfikowała komisja powołana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. We wtorek na udzielenie wsparcia w wysokości 500 tys. zł zgodzili się radni.