„Projektuj – buduj” taka formuła jest zaplanowana na realizację II i III etapu modernizacji szczecińskiej Opery. Wyremontowana siedziba ma być gotowa na sezon artystyczny w 2014 roku.

Według dyrekcjo Opery na Zamku taka formuła realizacji II i III etapu zagwarantuje najlepsze efekty. Motywacją dla takiego wyboru jest również uciekający czas – dzięki takiemu projektowi realizacja zostanie przyspieszona, a Opera nie straci dofinansowania z EFRR.

Ogłoszenie tego postępowania oznacza ostateczne wyjście z inwestycji z sytuacji patowej, w której tkwiła od jesieni 2010., co groziło nieodwracalną utratą finansowania. Podjęta w porozumieniu z kancelarią prawną decyzja o rozpisaniu kompleksowego przetargu w formule „zaprojektuj i wybuduj” przyspieszy prace na budowie – tłumaczy Angelika Rabizo, dyrektor Opery na Zamku w Szczecinie.

Koniec remontu w marcu 2014

Zamówienie w zakresie, zaprojektowania, wyremontowania i oddania zostanie podzielony na trzy etapy. Pierwszy etap (realizacja do 31.03.2013r.) obejmuje wielobranżowy projekt budowlany wraz z decyzją o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę wydzielający pomieszczenia ze skrzydła zachodniego. Drugi etap (do 30.04.2013r.) obejmuje kompletny, wielobranżowy projekt wykonawczy z uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi i branżowymi kosztorysami wykonawczymi z wykazem cenowym wyposażenia obiektu. Trzeci i zarazem ostatni etap obejmuje wykonanie na podstawie projektu przebudowy Opery na Zamku, zamontowanie wyposażenia stałego i ruchomego, posprzątanie obiektu i terenu zewnętrznego, uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Termin realizacji zamówienia to 31 marca 2014 roku. Opera na Zamku ma być gotowa na sezon artystyczny jesienią 2014 roku.

Zadecyduje cena

Termin składania ofert upływa 6 listopada 2012 roku o godzinie 11.30. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 400 000 zł. O wyborze oferty jedynym decydującym kryterium jest cena. Planowany termin podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą to grudzień 2012 roku.

Przebudowa Opery obejmuje znaczą część Zamku Książąt Pomorskich. W ramach modernizacji wyremontowana zostanie południowa część wschodniego skrzydła – kuluary dla publiczności, węzły sanitarne, komunikacja, hol szatniowy, hol kasowy, biuro obsługi widzów, część skrzydła zachodniego – administracja garderoby, sale prób, pracownie, magazyny kostiumów, całe skrzydło południowe – sala główna teatralna, w tym widownia na 600 osób, orkiestron, scena i część skrzydła menniczego - trafostacje.

Projekt współfinansowany przez UE

Wartość inwestycji to ok. 68 mln zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. dofinansowanie z EFRR wynosi ok. 40 mln zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z dotacji Celowej Województwa Zachodniopomorskiego.