Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zaprasza na debatę na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie.