Zarząd Województwa stara się o dofinansowanie budowy nowej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Twardowskiego. Wniosek w tej sprawie nie dotarł jednak na razie do ministra finansów. Utknął u Wojewody Zachodniopomorskiego, który tłumaczy, że czeka na wyjaśnienie wątpliwości związanych z opinią Rady Społecznej WSPR.

Nowe stacje pogotowia ratunkowego mają powstać przy ul. Duńskiej i przy ul. Twardowskiego. Większa będzie ta druga. Zaplanowano tam budynek administracyjno-szkoleniowy, budynek z pomieszczeniami dla zespołów ratownictwa medycznego oraz zaplecze garażowo-techniczne dla karetek. Jest już gotowy projekt, uzyskano pozwolenia na budowę i na miejscu (w pobliżu ul. 26 Kwietnia, za Biedronką) rozpoczęły się pierwsze prace rozbiórkowe, w celu przygotowania terenu.

Wniosek nie dotarł do ministra

Na rozpoczęcie budowy brakuje jednak na razie pieniędzy. Jej koszt jest szacowany na 52 mln zł. Marszałek Olgierd Geblewicz podkreśla, że połowę środków zapewni województwo i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego. Druga połowa musiałaby pochodzić z budżetu państwa. W ubiegłym roku rząd odmówił jednak współfinansowania tej inwestycji, a ponowiony w ostatnich miesiącach wniosek wciąż nie został rozpatrzony przez odpowiedniego ministra.

- Złożyliśmy w tym roku aplikację, która do końca września powinna być przesłana do ministra właściwego do spraw rozwoju. Według naszej wiedzy ten wniosek nie został przekazany panu ministrowi – mówi marszałek Geblewicz.

Wojewoda czeka na ponowne zaopiniowanie

Do jego słów odniosło się biuro prasowe wojewody Tomasza Hinca. Wniosek rzeczywiście nie został stamtąd przesłany dalej, ale zdaniem urzędników żaden termin nie został przekroczony, bo chodzi o inwestycję planowaną na lata 2020-22, a nie 2019. Zwłoka ma być związana z nieprawidłowościami w dokumentacji aplikacyjnej.

- W toku prowadzonej analizy zostało potwierdzone, że opinia Rady Społecznej WSPR została podjęta z naruszeniem obowiązujących przepisów (m.in. zabrakło przedłożenia aktualnego kosztorysu i harmonogramu inwestycji). Paweł Rodzoś, członek Rady Społecznej WRDS, działając w imieniu wojewody zachodniopomorskiego, zakwestionował na październikowym posiedzeniu rad legalność podjętej opinii i zwrócił się z prośbą o ponowne zaopiniowanie inwestycji, w oparciu o pełną dokumentację. Do dziś rada nie podjęła kroków tej sprawie – czytamy w oświadczeniu Centrum Prasowego Wojewody Zachodniopomorskiego.

Siedziba przy Duńskiej i przenosiny z Mazowieckiej

Pewna jest już natomiast budowa mniejszej siedziby pogotowia przy ul. Duńskiej. Tutaj pełne finansowanie – 10 mln zł – zapewni samorząd województwa. Powstanie tam budynek, w którym znajdą się pomieszczenia dla ratowników medycznych i zaplecze garażowo-techniczne dla ambulansów. Gotowy jest projekt. Wykonano już remediację terenu. Prawdopodobnie jeszcze pod koniec tego roku ruszą prace budowlane. Ich finalizacja planowana jest na ostatnie miesiące 2020 r.

Nowe stacje pogotowia, o których mówi się już od 7 lat, wciąż nie powstały. Tymczasem ruszyła już budowa skonsolidowanej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Dlatego administracja WSPR musiała tymczasowo przenieść się z budynku przy ul. Mazowieckiej do budynku na ul. Mieszka I 33. Warsztat przeniesiono do filii pogotowia w Dąbiu.