Otwarto koperty z ofertami w przetargu na przebudowę torowisk wraz z siecią trakcyjną na pl. Szarych Szeregów i na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z Nabrzeżem Wieleckim. Najtańsza propozycja przekracza zakładany przez miasto budżet o ponad 13 mln zł.

Tramwaje Szczecińskie na przebudowę dwóch ważnych węzłów komunikacyjnych chciałyby przeznaczyć 31,2 mln zł. Tymczasem najtańsza oferta złożona przez ZUE S.A. opiewa na 44,8 mln zł. Spółka Balzola wyceniła planowane prace na 45,7 mln zł, spółka Tormel na 46,8 mln zł, a Tor-Kar- Sson na 52,8 mln zł. Czy gmina zdecyduje się zwiększyć budżet, czy przetarg zostanie unieważniony?

- Trwa weryfikacja dokumentów i możliwości finansowych miasta – informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Po 4 miesiące na jedno skrzyżowanie

Jeśli wykonawca zostanie wyłoniony, będzie miał 450 dni na zrealizowanie zadania. Ale same prace budowlane potrwają na każdym z węzłów zdecydowanie krócej, po około cztery miesiące. Poprzedzi je okres przygotowania organizacji ruchu, a także zamówienia rozjazdów, których wytworzenie zajmuje kilka miesięcy.

Przebudowa węzłów tramwajowych na pl. Szarych Szeregów i ul. Wyszyńskiego jest częścią wielkiego projektu modernizacji torowisk w Szczecinie. Jego szacowana łączna wartość sięga 334 mln zł, z czego 175 mln zł pochodzić będzie z dofinansowania unijnego.

Co z torowiskiem na Mickiewicza?

Modernizacja torowisk powinna rozpocząć się od prac na ul. Mickiewicza (od mostu Akademickiego do skrzyżowania z ul. Brzozowskiego). Miasto ma jednak trudności z wyłonieniem wykonawcy. W pierwszym przetargu najtańsza oferta była o prawie 30 mln zł wyższa niż przewidywany budżet i postępowanie unieważniono. W drugim podejściu propozycje są niższe. Wpłynęło ich sześć, najtańsza, której autorem jest Balzola Sp. z o.o., jest na poziomie 28,5 mln zł, a Tramwaje Szczecińskie planowały przeznaczyć na ten cel 27,4 mln zł. Od otwarcia kopert minęło jednak półtora miesiąca i wciąż miasto nie zdecydowało się, czy chce dołożyć brakujące pieniądze.

W kolejnych etapach przebudowy torowisk planowana jest m.in. wyczekiwana przez mieszkańców modernizacja ul. Kolumba (wraz z jezdniami), al. Powstańców Wielkopolskich (wraz z pętlą Pomorzany) oraz torowiska ze Śródmieścia w kierunku Niebuszewa.